Nyheder

Ny kampfordeler i ASA-Fodbold

20. februar 2019, 17.26

Gennem en del år har Nanna Kildevæld håndteret den vigtige opgave som kampfordeler i vores forening. Hun har brugt mange timer på at fordele tider og baner i forbindelse med alle de mange hundrede fodboldkampe, vore mange hold spiller hvert eneste år. Nanna har af arbejdsmæssige årsager meldt ud, at tiden er inde til at bede sig fritaget for den ret så tidskrævende opgave.


I den forbindelse glæder vi os over, at Jonas W. Pedersen har sagt ja til at påtage sig opgaven som kampfordeler fremover. Jonas har spillet fodbold i ASA i en årrække og har også tidligere været medlem af ASA’s bestyrelse. Efter et par år uden for ASA er Jonas tilbage igen både som fodboldspiller og nu også som kampfordeler.


Vi siger tak for indsatsen til Nanna og velkommen til Jonas som ny kampfordeler. Vi glæder os til sæsonen og administrationen af de mange kampe, vi skal have spillet i år og fremover.


Niels Jørgen

Formand ASA fodbold

Standerhejsning

18. januar 2019, 18.53

Kære ASA medlemmer 🙂
Det vil være en rigtig stor hjælp for dem der skal planlægge mad og forfriskninger til standerhejsning hvis i vil tilkendegive på holdsport om i kommer eller ej.

Husk at det bliver en hyggelig og sjov dag med fodbold, brætspil, pølser og kolde forfriskninger. Så grib fat i jeres holdkammerater og kom glad. Der er god mulighed for at arrangere noget med eget hold når det lukker og slukker henne i klubben.

Kh socialudvalget og bestyrelsen.


standerhejsning2019.jpg

Enighed om trænerteamet for alle ASA’s herrehold i sæson 2019

15. januar 2019, 19.52

I forbindelse med dialogen før jul med de forskellige
herretrænere fra sidste sæson blev der udarbejdet et arbejdsgrundlag for det
fremadrettede samarbejde. Der er nu afholdt et opfølgende møde, hvor vi her
efter juleferien kan vi glæde os over, at der er bred enighed blandt trænerne
om deres individuelle ansvar for det enkelte hold og medansvaret for
samarbejdet mellem holdene.


Vi har haft en god dialog om tolkning af principperne i
arbejdsgrundlaget med fokus på smidighed i det daglige samarbejde i bestræbelserne
på at få en god og velfungerende herreafdeling på tværs af alle holdene i ASA. 

Vi er glade for nu at kunne informere om, at alle herretrænere fra sidste
efterår fortsætter i klubben. Det betyder, at ansvaret for klubbens herrehold i
2019 er som følger:


1.      
Herrer: Frank Ole Enevoldsen


2.      
Herrer: Troels Juhl Andersen og Mads Lund


3.      
Herrer: Michael Husum


4.      
Herrer: Lars Holm


Vi kan nu se frem til standerhejsning lørdag, den 26. januar
kl. 13, hvorefter både trænere og spillere må i arbejdstøjet, så alle kan være
velforberedte til forårssæsonens start.


Hermed ønsket om en god sæson for alle i ASA-Fodbold.


Andrea / Niels Jørgen

Socialudvalgsmøde

3. januar 2019, 12.42

Hej alle seniormedlemmer,
På vegne af socialudvalget indbydes i her til årets første socialudvalgsmøde. Vi er en lille gruppe af spillere der arrangere fester og andre sociale arrangementer for klubbens medlemmer, og vi vil gerne have flere med. Udvalget holder møde op til arrangementer, og efter for at evaluere. Møderne er korte, og tilpasses til at ligge før eller efter træninger.  Udvalget er med til at fastsætte priser for arrangementer, samt få arrangementer til at lykkes, ydermere fungere medlemmerne af udvalget som talsmænd for deres hold ift. Ønsker til arrangementer, og til at informere om arrangementerne.
Så har du ideer til nye arrangementer, eller bare lyst til at være med til at planlægge midtvejsfester, store ASA dag og andet, så kom til møde d. 9.1.19 kl 17.30 i Tutten.
Der skulle meget gerne være mindst én fra hvert seniorhold repræsenteret i socialudvalget.

Vel mødt til mødet d. 9.1, hvor der vil blive fortalt om formålet med udvalget, samt være opstart på planlægning af årets arrangementer.
Tilmelding på holdsport.

ASA laver ny aftale med Frank Ole Enevoldsen som træner for 1. herrer.

18. december 2018, 13.59

Med opbakning fra spillerstaben og efterfølgende interne drøftelser er det nu glædeligvis lykkes at finde sammen om at fortsætte samarbejdet med Frank Ole Enevoldsen for 2019. Samarbejdet bygger på at fortsætte arbejdet med vores nyoprykkede serie 1 hold og medvirke til at konsolidere ASA som en stærk serieklub midt i Aarhus.


Der har samtidig vist sig stor opbakning til at igangsætte en dialog med vores hidtidige trænere for både     2. og 3. herrerne for om muligt at finde en ramme for en fortsættelse af deres arbejde i ASA-Fodbold.

Alle har nu bidraget i en god stemning med input til en skitse for det fremadrettede samarbejde mellem holdene og trænerne. 

Vi søger at færdiggøre arbejdet over jul og nytår i forventning om at kunne fastlægge rammerne for et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af alle herreholdene og deres trænere i sæsonen 2019.


Andrea / Niels Jørgen

Standerhejsning

3. december 2018, 17.16

ASA inviterer den 26. januar  klokken 13.00 til Standerhejsning, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

Traditionen tro spiller vi hyggebold efterfulgt af lidt godt til ganen og brætspil i Tutten.

 Vi håber på at se så mange som muligt til nogle hyggelige og sjove timer.

mvh

Socialudvalget

Velkommen til ASA-Fodbolds nye sportschef for damesenior.

3. december 2018, 16.55

Det er med glæde at kunne byde Anders Østergaard velkommen som ASA-Fodbold nye sportschef for damesenior. Anders har lang erfaring som træner på både elite- og breddeniveau, samt med bestyrelsesarbejde. Til dagligt arbejder Anders for Dansk Boldspil Union, hvor han blandt andet beskæftiger sig med klubudvikling, og koordinerer sundhedsprojekter i samarbejde med kommuner, behandlingssteder og interesse- og sundhedsorganisationer. Anders har en kandidatgrad i Idræt fra Århus Universitet.


I fortsættelse af orienteringen i oktober om den nye organisering af den daglige sportslige ledelse i ASA-Fodbold har Anders fremover til opgave at hjælpe os med at få forbedret koordineringen af samarbejdet mellem trænerne, holdene og bestyrelsen med fokus på dameafdelingen. Det betyder også at en masse praktiske spørgsmål i dagligdagen hurtigt kan afklares via den tværgående koordinering Anders vil stå for. Detaljerne i jobbet vil blive udviklet og tilpasset hen ad vejen eftersom, det er en udviklings- og læringsproces for alle i ASA at få et godt udnytte af den nye sportslige organisering.


Alle har mulighed for at hilse på Anders i klubben fremover og ikke mindst, når vi igen tager fat på opstarten til foråret hen omkring 1. februar. Tag godt imod Anders Østergaard.


Andrea / Niels Jørgen

Generalforsamling 2018

7. november 2018, 10.33

Tak for det store fremmøde, en god og sober debat.

God vinterpause til alle, vi ses til januar.

mvh

Bestyrelsen

Kære seniorer

5. november 2018, 15.21


Der er i løbet af den sidste måned blevet præsenteret et nyt tiltag, nemlig en sportchef på herresiden. Der søges pt. Efter en person til en lignende stilling på damesiden. Hvis der er spørgsmål til dette vil vi opfordre jer til at komme til generalforsamlingen 6/11.  18.30.  


Som vi i øvrigt håber at se flest muligt komme til. 


Bestyrelsen

Kære seniormedlemmer,

5. november 2018, 15.19

Som i nok har set på holdsport er der nu oprettet vintertræninger. Disse kommer til at foregå fælles om onsdagen 19-20.30.

 I år vil vi forsøge at prøve noget nyt, nemlig at dele 11-mands banen således at der bliver en halvdel til damer og en halvdel til herre. Dette sker selvfølgelig kun såfremt der er nok fremmødte, ellers slår vi os alle sammen og hygger.

Træningen skulle gerne skabe lidt kendskab til hinanden på tværs af seniorholdene, og der er derfor efter træning tradition for, at vi sidder os ind i Tutten, og få en sludder for en sladder, og måske en lille forfriskning. For at skabe denne mulighed for at styrke sammenholdet vil der i år ikke være mulighed for separat træning for de individuelle hold. Den øvrige tid på kunstgræs vil være til rådighed for klubbens ungdomshold.

Opstart af almindelige træning starter i uge 5 efter standerhejsning, der forventes afholdt 26/1/19.
- Bestyrelsens seniorudvalg

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ASA’s fodbold afdeling tirsdag d. 6. november 2018 kl. 18.30 i klublokalet.

24. oktober 2018, 20.15

      Dagsorden iflg. vedtægternes § 6.6


1.  Valg af dirigent


2.  Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.


3.  Afdelingsformandens beretning, der bl.a. skal omfatte  motiverede arbejdsplaner for det kommende år.


4.  Afdelingskassererens beretning.


a) Afdelingens regnskab.


b) Afdelingens budget.


c)  Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.


d) Fastsættelse af kontingenternes størrelse.


5.  Indkomne forslag.


6.  Valg af afdelingsbestyrelse.


a) Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen.


b) Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.


c)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, på ulige år vælges          2, idet disse tal dog ar afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3).


d) Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.


e) Afstemning sker som nævnt under §4.5.8., idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de to andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.


7.  Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.


8.  Eventuelt.


Forlag skal indleveres skriftligt til formand Niels Jørgen Pedersen senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse på mail:  niels-jorgen.pedersen@mail.dk

Ny organisering af den daglige sportslige ledelse i både ungdom og senior.

17. oktober 2018, 21.56

ASA-Fodbold er en af de større klubber i Aarhusområdet, hvor der ligger en stor opgave i den daglige sportslige ledelse af de mange hold, medlemmer og indrangeringer, træneransættelser m.v. Der har været gjort flere overvejelser om, hvordan vi opnå større fokus på den sportslige ledelse i dagligdagen og samtidig aflaste travle bestyrelsesmedlemmer.


Løsningen er, at vi arbejder på hurtigst muligt at ansætte sportsligt ansvarlige koordinatorer i både ungdom og senior. Titlen er ikke det væsentlige, men en sportschef lignende funktion er det, der er målet for både ungdomsafdelingen, dame- og herresenior. Omorganiseringen iværksættes i den takt, det er muligt at finde de nøglepersoner, der kan tage vare på opgaven. Vi går efter i løbet af efteråret og vinteren at finde de sportsligt ansvarlige til ungdom og damesenior.


For herresenior igangsættes den nye struktur allerede her fra udgangen af oktober. I forbindelse med en kontrakts forlængelse med Frank Ole Enevoldsen, træner for 1. herrer, er det aftalt, at han påtager sig opgaven som sportslig ansvarlig for herresenior – foreløbig som en prøveordning frem til udgangen af 2019. Vi forventer at kunne få skabt en god og mere holdbar ramme for dagligdagen på ASA, hvor både trænere og spillere hurtigt får afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål, og kun i få tilfælde må afvente beslutninger fra seniorudvalg/bestyrelse.


Niels Jørgen


Formand

Kære spillere, trænere og forældre

4. september 2018, 22.57

Pr. 1. september har Mille Østergård overtaget " mit
job" i Tutten. Mille er godt kendt i Tutten, da hun har arbejdet her i
flere år.


For at kommunikere med Mille beder hun om at I kontakter
hende på mail milleoen@hotmail.com 

Mille læser på universitetet og kan derfor
ikke forstyrres i dagtimerne.


Mille er indstillet på at yde en god service.


For at efterkomme specielle ønsker   ( spisninger m.v. ) skal Mille kontaktes
senest 1 uge før.


Tag godt imod Mille.


Kh Bente Wenborg

Stop for tilgang af nye herrespillere for efteråret 2018.

18. august 2018, 09.11

ASA-Fodbold
har haft stort fremmøde af både gamle og nye spillere efter sommerferien, og vi
må derfor indtil videre lukke for tilgang af nye herrespillere. Det er vigtig,
at vores medlemmer får rimelige muligheder for både at træne og spille kamp på
klubbens hold - derfor en grænse for medlemstallet.

Undtaget fra spillerstoppet er evt. spillere, der mener at kunne spille sig
på 1. holdet. Men mislykkes dette, kan vi desværre ikke tilbyde en plads på
klubbens øvrige hold, mens vi har spillerstop.
 

Formanden

Fodboldskole

13. juli 2018, 09.37

Tak for i år til alle børn der var til fodboldskole.


Tak til ledere, trænere og andre frivillige, tak for en god
indsats.


Vi ses forhåbentligt til næste år.


Tak for i år.

Intern rokade på ASA’s herrehold.

30. juni 2018, 08.47

Efter 3. herrernes oprykning for et par uger siden har der meldt sig flere spørgsmål vedr. den interne rangering af holdene. Det er nu besluttet, at forårets 2. holdstrup og 3. holdstrup bytter indrangering ved opstarten af efterårssæsonen. Det betyder, at det nuværende 3. herrehold indleder efteråret som klubbens 2. hold og får mulighed for at spille i den serie 3 pulje, som oprykningen har givet ASA adgang til.


Beslutningen er truffet med baggrund i den kendsgerning, at 3. holdet har sikret klubben en oprykning, og at træningsdeltagelsen og -indsatsen i hele forårssæsonen har været høj og stabil og dermed er identisk med den linje klubben ønsker skal være gældende for at spille med på klubbens bedste herrehold.


Udgangspunktet er, at spillere og trænere ved efterårets start bytter rangering, men det står enhver af spillerne frit for, at bede om at prøvetræne på det højere rangerende hold for om muligt at sikre sig en plads som spiller i den aktuelle række.


Vedrørende tilgang af nye herrespillere i ASA.


For at sikre bedst mulig forventningsafstemning og vurdering af/med nytilkomne spillere er fremgangsmåden fremover, at alle herrespillere bliver henvist til 1. herrernes træner. En kort samtale og evt. prøvetræning med 1. + 2. herrerne er afgørende for indrangeringen efterfølgende.


Jeg ser frem til efterårssæsonen og håber på et godt træningsudbytte for alle ASA’s herrespillere.


 


Niels Jørgen

Kantineansvarlig søges til ”Tutten”

20. juni 2018, 00.09


Vi har behov for hjælp til at styre driften af vores kantine
”Tutten”


De der færdes på ASA ved, at Bente Wenborg gennem mange år
har lagt rigtig mange kræfter i at styre driften af Tutten og derudover hjælpe
til med at ekspedere kunder i spidsbelastningstimerne. Men af fuldt ud
forståelige grunde ønsker Bente at blive afløst af nye kræfter.


I bestyrelsen søger vi derfor en ny driftsansvarlig i ASA’s
medlemskreds eller evt. blandt venner og bekendte, der har lyst og energi til
at sørge for eksempelvis bemandingsplaner og varebestilling. Den daglige
bemanding er fordelt på lønnet personale, typisk studerende og et antal
frivillige.


At være driftsansvarlig for Tutten og hjælpe til med at
ekspedere vore kunder – medlemmer og gæster i Frederiksbjerg Idrætscenter – kan
være et alternativ til andre former for fritidsjobs. Vi forestiller os et
månedligt vederlag på omkring 5.000 kr. alt efter, hvor meget arbejde vi
aftaler, der skal lægges i jobbet. Vi hjælper med oplæring af det, du mangler
kendskab til i dag.


Hvis du allerede spiller fodbold i ASA, vil mange af
arbejdsopgaverne kunne håndteres på dage, hvor du er i klubben i forvejen.
Derudover vil du skulle være i klubben nogle timer på andre dage for at hjælpe
til med at ekspedere i Tutten. Enkelte opgaver kan håndteres udenfor
åbningstiden og evt. derhjemmefra.


Vi håber, der blandt jer medlemmer er en eller flere gode
folk med et stort ASA-hjerte, der er villig til at lægger kræfterne i en meget
vigtig opgave for os alle i ASA-Fodbold.


Tag kontakt til ASA-Fodbolds kasserer Anders Pilegaard
Hansen på tel. 86112071 eller mail. aphaarhus@hotmail.com
for at få en snak om driften af Tutten.


Bestyrelsen

Tillykke med oprykningerne til 3. damer og 3. herrer.

15. juni 2018, 12.38

Efter
en flot forårssæson har både 3. damer og 3. herrer været i stand til at vinde
deres puljer – og endda før sidste spillerunde – godt gået. Det er næsten altid
hyggeligt at spille breddefodbold, men en sæson med oprykning – den huskes
længe – en dejlig oplevelse.


Seniorudvalget

Referat fra generalforsamling i Hovedforeningen ASA 11. april 2018

27. april 2018, 12.56Referat fra
generalforsamling i Hovedforeningen  ASA 11. april 2018


 


Tilstede:
Lisbeth
Christensen, Jesper Bach, Niels Jørgen Pedersen, Steen Hansen, Bente Wenborg,
Anders Pilegaard Hansen og Camilla Lindbjerg.


 


Formandens
beretning indeholdt ikke de store nyheder, da der ikke har været den store
aktivitet.


 


Afdelingsformændenes
beretning,


Håndbold
havde sidste kamp den 8. april. Ingen op/nedrykninger i denne sæson. Økonomien
er god.


Der
er generalforsamling den 14. april, hvor håndbold skal finde ny formand.


 


Fodbold
er i rimelig gænge. Herresiden har lukket for tilgang, på damesiden er der lidt
problemer med tilgangen.


 de 3 nederste damehold, som ligger i samme serie, vil vi tage et nyt initiativ
til efteråret vi vil blande trupperne.


 


Ungdom,
drenge, der har været lidt tvivl om vi skulle satse på elite eller bredde.pigesiden har der været noget sivning af medlemmer, men det er stabiliseret nu.


 


Vi
har stor tillid til det nye ungdomsudvalg.


 


Vedr.
planer om en ny hal på adressen, er AGF ikke vendt tilbage med en mulig
informationsdato, Niels Jørgen rykker.


 


Bestyrelsens
formand på valg, bestyrelsen ser det kommende år ud som følger:


Formand
                   Camilla Lindberg


Næstformand            Steen Hansen


Kasserer                    Lisbeth Christensen


Suppleanter               Kristian
Olesen


                                   Bente Wenborg


Revisor                      Jesper Bach


Revisorsuppl.             Anders Pilegaard Hansen


 


 


Referent
  Kristian Olesen

ASA sange

22. april 2018, 15.04

ASA`s sange


Et udpluk af ASA festsange igennem 85 år …………..
ASA`s Old boys sang


Mel.: Pigerne fra småland


De gode, gamle dage, da man som ungersvend


Var med at slaas for holdet, kommer aldrig mer`igen.


Men derfor har vi stadig i klubben vores gang.


Og hvem er det, som får os til at følge denne trang?


Det er gutterne – de gamle – det er dem fra A.S.A.,


Det er dem, der lagde grunden til den klub, som vi vil ha`.


At man kalder os for gamle nu, det rager os en fjer.


Der er stadig højt humør og liv i kludene her


SKÅL             ASA`s afslutningsfest 24/10 1981


Mel.: Nu går våren gennem Nyhavn


Her er fest i gamle ASA


Alle mødt talrigt op,


Vi skal lige samles alle


Nu turneringen er stop


Og i aften vil vi feste


Den skal ha` et ordentligt gok,


Uden tvivl det får den også


Der er sprit og øller nok.


SKÅL  


    


Indvielsesfesten, lørdag d. 7 august 19??


Mel.: Du må min sofacykel


Vi vil slå et lille slag for A.S.A.


Det er klubben som vi alle holder af


Der er medgang der er modgang


Men i klubben trods alt fremgang


Fanen holdes højt på skønne Fredriksbjerg


                      SKÅLASA`s Dameafslutning 19??


Med.: Hvem er det der banker


%Hvem er det der banker


Hvem er det der banker


På ASA`s klubhus  her ved midnatstid%


% Det er en ung og uskyldig pige


Der gerne vil i ASA ind%


%Nej du kan tro nej du


Nej du kan tro nej du


I ASA meldes ej uskyldig piger ind%


SKÅL  

ASA 85 År den 22. april

22. april 2018, 15.05

Den 22. april 1933 mødte ca. 200 mænd op til stiftende
generalforsamling af ”Arbejdersport Aarhus”.


Det var dengang under stærk Socialdemokratisk indflydelse,
og klubben var som navnet lyder – for arbejdere.


Om det er pga. klubbens mange ingeniører/advokater/bankfolk
mv., at man har set sig nødsaget til at forkorte navnet til ”IF ASA”, skal ikke
nævnes her.


Kontingentet var dengang 1 for arbejdere og arbejdsløse –
kunne dette tænkes at gælde for i dag? Hvor ”arbejderne” betalte det halve kontingent,
end de der stemmer længere til højre ??.


ASA blev stiftet med det sociale in mente, det skulle være
et sted, hvor man kunne mødes i kammeratligt selskab – Nu da ASA har 85 år på
bagen – er denne gamle skik særdeles i højsædet.


Der er blevet holdt mange arrangementer, fødselsdage og
fornøjelighed i klubbens historie – og det gør der stadig.


Om i er nye eller gamle, har i alle delt den mere eller
mindre stille ASA- glæde.

Generalforsamling i ASA hovedforening 11. april 2018 19.00

17. marts 2018, 11.04

Ifølge vedtægter.


Forslag til formand Bente Wenborg Mail: bentewenborg@hotmail.com senest 7. april 2018.

Generalforsamling i ASA Fodbolds Kunstgræsanlæg Aps

9. februar 2018, 14.25

Hej alle!


I indkaldes hermed til generalforsamling i ASA Fodbolds
Kunstgræsanlæg Aps d. 21. feb. kl. 18.30 i klublokalet. Som ønsket af
medlemmerne på ASA Fodbolds ordinære generalforsamling primo november 2017, vil
generalforsamlingen være åben for fodboldafdelingens medlemmer. Det skal
bemærkes at kun medlemmer af ASA Fodbolds bestyrelse har stemmeret.


Efter generalforsamlingen afholdes ordinært lukket
bestyrelsesmøde i ASA Fodbold.


 


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.


2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år.


3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
Herunder opskrivning af selskabets værdi.


4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport.


5. Valg af medlemmer til direktionen.


6. Valg af revisor.


7. Eventuelle forslag fra direktion og
anpartshavere.


 


Mange hilsner


Anders

Stop for tilgang af nye herre seniorspillere!

6. februar 2018, 17.31

Rigtig
mange herrespillere har kontaktet ASA de sidst par uger med ønske om at spille
fodbold i klubben. Det er vi glade for, men er allerede nået dertil, at vi ikke
har mulighed for at optage flere medlemmer, end de allerede nye fremmødte
spillere. Det betyder, at vi indtil videre desværre må indføre stop for
yderligere tilgang af herrespillere.


ASA Fodbold Bestyrelsen

2. februar 2018

Standerhejsning

7. januar 2018, 19.22

Vil du heller ikke gå glip af en eftermiddag med fodbold, gratis pølser, shotbar, spil og hygge med dine holdkammerater, og ikke mindst få muligheden for at vinde en fællesspisning for hele dit hold i Tutten?

Så kom til standerhejsning i ASA Fodbold d.27/1-18 kl.13.00. Seniorudvalget har piftet det traditionsrige arrangement lidt op, så der er ingen undskyldninger for ikke at dukke op.

Vinderen af fællesspisningen er det hold, som er repræsenteret med flest spillere/trænere på dagen. Så hiv fat i dine holdkammerater og tag dem med til en hyggelig eftermiddag.

Programmet byder på:
- Formandstale og standerhejsning kl.13.00
- Fodboldturnering a en times varighed
- Gratis pølser
- Mulighed for at købe fadøl/sodavand
- Shot til kun 5 kr!!
- Snak, hygge og spil i Tutten (vi sørger for spil, men tag eventuelt også selv med)

Vi mødes omklædte kl.13 og forventer at slutte senest kl.18.

Meld jer til her på facebook eller holdsport, så vi ved hvor mange pølser vi skal smide på grillen.

Vi glæder os til at se jer!

ASA sæsonen

7. november 2017, 16.12

Så er vi næsten færdige med sæsonen på ASA det er kun 1. damer der har 2 kampe tilbage i turneringen, så mød op til vintertræning 1. gang onsdag den 22. november klokken 19.00. (kun for klubbens medlemmer)


Ellers tak for en god sæson på ASA, ellers ses vi til en ny sæson sidste lørdag i januar, hvor der er standerhejsning.


mvh


Bestyrelsen

Tutten

2. januar 2018, 17.22


Hej alle
Vi holder åbent i tutten til 21.30 til og med 16 november.
Vi lukker til jul søndag d 10 december og åbner igen mandag den 15 januar.
I januar lukker vi kl 20.30 og fra februar har vi igen åbent til 21.30.
Mvh Bente

Ordinær generalforsamling

2. januar 2018, 17.22
7. nov. 2017 kl. 18.30 i klublokalet (”Tutten”)Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i IF ASA’s fodboldafdeling. Dagsorden iflg. vedtægterne:


1.Valg af dirigent.


2.Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.


3.Afdelingsformandens beretning, der bl. a. skal omfatte motiverede arbejdsplaner for det kommende år.


4.Afdelingskassererens beretning.


a.Afdelingens regnskab.


b.Afdelingens budget.


c.Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.


d.Fastsættelse af kontingenternes størrelse.


5.Indkomne forslag.


6.Valg af afdelingsbestyrelse.


a.Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen.


b.Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.


c.Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, idet disse tal dog er afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3).


d.Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.


e.Afstemning sker som nævnt under §4.5.8, idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de 2 andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.


7.Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.


8.Eventuelt.


Forslag til afdelingsgeneralforsamlingsvedtagelse skal indleveres skriftligt senest d. 2. nov. 2017 til Niels Jørgen Pedersen, Aalborggade 23, st.tv., 8000 Aarhus C.


Mailadresse niels-jorgen.pedersen@mail.dk


BESTYRELSEN

Formand på orlov

26. juni 2017, 22.44


ASA-Fodbold formand Mads Steenberg har af forskellige årsager
valgt at tage orlov fra formandsposten. Bestyrelsen fortsætter med at håndtere
de løbende opgaver frem til den ordinære generalforsamling i begyndelsen af
november måned.

Bestyrelsen

Officiel Indvielse af kunstgræsbanen

23. juni 2017, 19.41

Så kom dagen endelig hvor vi officielt kunne indvie det nye anlæg med kunstgræs, med taler og en mand fra JBU der fløjtede banen for åben, til stor glæde for ASA og den internationale skole.

Sommerbold

18. juni 2017, 17.16


I sommerferien vil der nedennævnte onsdage kl. 19 være fælles fodbold for ASA’s herre-/damesenior og old-boys medlemmer på kunstgræsbanen.

Vi laver passende hold og spiller 1½ time.

Omklædningsrum vil være åbne fra kl. 18.40. Efter træning er der mulighed for at købe drikkevarer og slik i Tutten, men ingen mad.

Træningsdatoer:

28/6 5/7 12/7 19/7 26/7

ASA U14 Piger

16. juni 2017, 16.17

ASA U-14 piger har vundet mesterrrækken og er nu rykket
op i landets bedste række, den hedder nu -> u-15 liga 1!

Desuden spilles der jysk mesterskabs semifinale på lørdag 17. juni
kl 14 på ASA.

Kom og støt pigerne lørdag

Bestyrelsen


HURRA - HURRA - HURRA HURRA - HURRA - HURRA A S A

14. juni 2017, 15.30

Sådan lød det tirsdag aften kl. 20.45 i Kolt. Herre 1 er tilbage i serie 2 efter et halvt år.

Oprykningen blev sikret med en komfortabel udebanesejr på 6 – 1 i top- opgøret mod rækkens nummer 2. I en strid medvind bragte Victor ASA foran efter 1½ minut. Som om det ikke var nok, øgede samme spiller til 2 - 0 i det 5. minut på et saksespark, som allerede nu må karakteriseres som årets ASA mål. Med et dommedagsbrag sørgede Lasse B. efter 35. min. for en fortjent halvlegsføring på 3 – 0 til ASA

I anden halvleg skulle ASA spille mod vinden. Dette forstod holdet også at gøre. ASA var stadig toneangivende og 10 minutter ind i halvlegen slukkede Victor med sit 3. mål ethvert håb hos modstanderne. At Kolt i midten af halvlegen efter et unødvendigt frispark fik reduceret, trods fodparade af keeper Mickey, ændrede ikke på ASA’s dominans. I kampens sidste minutter fik ASA yderligere 2 mål. Et af en liggende Martin og et på hovedstød af Alexander.

STORT TILLYKKE TIL ALLE SPILLERE PÅ 1. HOLDET, 2. HOLDET OG TRÆNERNE FRANK, KUDSK OG HUSUM.

Parkering

11. juni 2017, 08.54


Fra på mandag den 5/6 vil der

være parkeringsvagter, der tjekker brandvejen foran indgangen samt pladsen ved

skraldespanden.

Vi vil fremover have parkeringstilladelser til håndværkere i

informationen, og parkeringer skal foregå til venstre for multibanen.


Med venlig hilsen

Stine Seneca

Koordinator for By i Bevægelse

Daglig leder Aarhus Svømmestadion & Frederiksbjerghallerne


Med venlig hilsen

ASA bestyrelsen

Indvielse af kunstgræsanlæg

1. juni 2017, 15.44

ASA Fodbold inviterer til reception i anledningen af indvielse af
kunstgræsanlæg.

Indvielsen af kunstgræsbanen starter 22. juni kl. 17:00 med ef-
terfølgende reception i ASA’s lokaler (Tutten). Banen bliver indvi-
et med en kort tale, hvorefter ungdom holder en intern turnering
mens der serveres pølser fra grillen og kolde fadøl foran Tutten.

Dagens program på Frederiksbjerg Idrætsanlæg

Kl. 17:00 Velkomst

Kl. 17:10 Intern hygge turnering mellem ASA’s ungdomshold


Med venlig hilsen
ASA Fodbold

Jobopslag – ”fejemand/kvinde”

29. marts 2017, 10.56

ASA Fodbold mangler et par ihærdige personer til at feje
omklædningsrum og udenoms areal efter træning fra mandag til torsdag. Vi
forestiller os 2 personer, som selv træner mandag/onsdag og tirsdag/torsdag.
Honorering efter aftale. Kontakt Niels Jørgen eller Anders P.H.

Bestyrelsen

ASA's 3. damer har sikret sig oprykning til serie 1.

10. marts 2017, 13.54

Det
er nu lykkes at få ASA's 3. damehold rykket op fra serie 2 uden kamp. Så hurtigt
kan det gå, når et andet af Aarhusegnens hold uvist af hvilken årsag har valgt
at trække holdet. DBU har i går anmodet ASA om at overtage den ledige plads i
serie 1.Den opfordring har vi modtaget med glæde og ser frem til gode og spændende
kampe for 3. damerne i foråret 2017 i serie 1, men selvfølgelig med udsigt til
en del hårdere kampe end ventet indtil nu. Nu må trænerene Thyge og Kathrine se
at få holdet bragt i god form inden det går løs med turneringskampene fra
starten af april - god fornøjelse til både spillere og trænere.Seniorudvalget

Generalforsamling i ASA hovedforening

15. februar 2017, 22.08


Onsdag 19. april klokken 19.00 på ASA.

Dagsorden iflg. vedtægter.

Standerhejsning Lørdag den 28 januar klokken 13.00

30. januar 2017, 19.00

Så er det tid til årets standerhejsning. Mød op, så vi sammen kan hejse ASA-flaget og skyde den kommende sæson igang! Flaget hejses kl 13.00 og derefter serveres der varm suppe i Tutten.

ASA’s kunstgræsbane

29. januar 2017, 14.28

Status på ASA’s kunstgræsbane.

Går man en tur forbi ASA’s baner kan man se en masse sand og grus tromlet på plads i det store område med den kommende kunstgræsbane. Og efter meget gravearbejde, nedlægning af dræn og meget andet, ja så tager arbejdet for alvor form. Vi kan glæde os over, at tidsplanen holder indtil videre her frem til slutningen af januar.

Bliver vi så færdige til at kunne tage banen i brug i midten af marts måned som planlagt? Tja, vi håber alle, men må jo erkende, at både vi og entreprenøren er meget afhængige af vejret herunder også temperaturerne, der skal være på et vist niveau for, at græstæppet kan svejses sammen. Altså må vi prøve at være tålmodige et stykke tid endnu, men så bliver det også godt for både store og små fodboldfødder i ASA-Fodbold.

Bestyrelsen

Ny cheftræner til 1. herrer fra sæsonstart 2017

13. januar 2017, 16.53

Ny cheftræner til ASA’s 1. herrer er Frank Ole Enevoldsen.

ASA-Fodbold kan se frem til en gammel kending, der efter opstart af trænerkarrieren for godt 20 år siden i vores klub nu vender tilbage som træner for 1. herre-senior

Til dagligt bor Frank Ole her i Aarhus ikke så langt fra fra ASA, og er også oprindeligt fra Frederiksbjerg.

Frank arbejder til dagligt som virksomhedskonsulent på Aarhus Jobcenter


Frank har været fodboldtræner i mange år, hvor han har arbejdet med seniorherre på noget højere niveau end den første start med ASA’s 1. herrer i serie 4 dengang for ca. 20 år siden.

Senere har Frank Ole være træner i bl.a :

AIA/JS, SkovbakkenJS/KVAL, Odder DS.

Som aktiv spiller, har Frank spillet på DS niveau i AGF og Fuglebakken. Frank er fortsat aktiv som U-50 spiller J.

Frank glæder sig til at komme i gang med at udvikle førsteholdet og ser frem til et godt samarbejde med de øvrige seniorhold. En af mange ting Frank Ole gerne ser på fodboldbanen er, at der spilles fodbold og ikke sparkes fodbold – altså håber vi på noget underholdende fodbold, når sæsonen kommer i gang.

Ny cheftræner til 1. holdet kvinder fra 2017

4. december 2016, 14.00

Ny cheftræner til 1.holdet kvinder, ASA: Kim Kjær, 36 år.


Til dagligt bor Kim i Aarhus, men er oprindeligt fra Aalborg. Han arbejder til dagligt som folkeskolelærer på Klarup skole, og har været uddannet lærer i 12 år med fokus på Matematik og Idræt.


Han har været fodboldtræner i 10 år, hvor han har arbejdet med seniorherre og -damer samt ungdomsspillere. Han har blandt andet arbejdet med ungdomslandsholdsspillere i AaB og været morgentræningsansvarlig for elite pigespillerne i Aalborg. Som aktiv spiller, har han spillet DS-niveau, men grundet skader slog han aldrig helt igennem. Han glæder sig til at komme igang og ser frem til at få et kanon samarbejde og se noget lækkert fodbold.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ASA Fodbold

19. oktober 2016, 11.11

ASA’s fodboldafdeling indkalder til ordinær generalforsamling i klublokalet

Tirsdag d. 1. nov. 2016 kl. 18.30

Dagsorden ifølge vedtægternes § 6.6:

1.Valg af dirigent

2.Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.

3.Afdelingsformandens beretning, der bl.a. skal omfattemotiverede arbejdsplaner for det kommende år.

4.Afdelingskassererens beretning.

a)Afdelingens regnskab.

b)Afdelingens budget.

c)Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.

d)Fastsættelse af kontingenternes størrelse.

5.Indkomne forslag.

6.Valg af afdelingsbestyrelse.

a)Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen. Mads Steenberg er villig til genvalg.

b)Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.

c)Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, på ulige år vælges 2, idet disse tal dog er afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3). Zak Staudinger og Kristian Olesen er villige til genvalg.

d)Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.

e)Afstemning sker som nævnt under §4.5.8., idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de to andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.

7.Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.

8.Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen stiles til formand Mads Steenberg, og afleveres i klubbens postkasse.

Bestyrelsen ser gerne en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Interesserede kan evt. henvende sig til formand Mads Steenberg på tlf. nr. 60544330

Foreningens love kan findes på:

www.asa-fodbold.dk

Ny cheftræner til 1. holdet kvinder

22. februar 2016, 15.09

Ny cheftræner til 1.holdet kvinder, ASA: Henrik Thomassen, 54 år.


Til dagligt bor han i Spentrup, nord for Randers og til dagligt er han leder af et gulventreprenørfirma i Randers.


Han har tidligere trænet damer i bl.a. Vorup FB, Horsens SIK, B52, Viborg FF, Team Viborg og VIK. På herresiden har han erfaring fra bl.a. Vorup FB, Farsø og Kristrup B.


Han har været træner i 36 år og han synes derfor, at han har en del erfaring at give ud af. Dette glæder han sig til at gøre i ASA.


Henrik fortæller selv, at det der tiltaler ham ved jobbet, som cheftræner i ASA er, at man har så mange elitespillere, der har gjort op med deres liv og lavet en klar prioritering af deres dagligdag, hvor de vægter studie og arbejde rigtigt højt, men samtidig er klar til at give den en skalle, når man træner. Han siger desuden, at ASA virker som en aktiv og god klub.


Henrik håber at kunne give holdet nogle redskaber, som de kan bruge, og han vil også gerne udvikle det offensive fodbold samtidig med, at der bliver arbejdet hårdt. Det skal dog stadig være sjovt at komme til træning og kamp i det store hele.

ASA-pokalen 2015

7. december 2015, 15.52


ASA-Fodbold har i en henvendelse til ASA IF indstillet et medlem som modtager af den fineste hædersbevisning hovedforeningen råder over. ASA-pokalen.


ASA pokalen er skænket af C. F. Carlsen, og er den eneste pokal der bære ASA´s oprindelige blå logo. Pokalen har ikke været uddelt i 32 år, og modtageren får sit navn indgraveret i pokalen eller på platte, der monteres på pokalens fod. Pokalen har sin faste plads i pokalskabet i ASA´s klublokale.


ASA´s hovedforening har imødekommet ASA-Fodbolds indstilling, og det er derfor med stor glæde, at jeg efter at have bekendtgjort vores indstilling, kan bede bestyrelsesmedlem i hovedforeningen, Lisbeth Christensen om at overrække ASA-pokalen til Bente Wenborg.


Bente Wenborg begyndte sin karriere som frivillig i ASA helt tilbage i 1985. Det er i dag 30½ år siden Bente blev valgt ind i bestyrelsen som ungdomsformand. Bente har ikke siden været væk fra klubbens liv.


I de sidste år kender vi Bente for hendes store arbejde i Tutten, men Bentes frivillige og ulønnede arbejde for ASA spænder over en lang række områder.


Udover ungdomsformand med de mange opgaver, vi også kender fra i dag, skulle Bente også være ansvarlig for juletræsfester og tøndeslagning til fastelavsarrangementer.


I mere end ti år var Bente ”Chef de Misson” på fodboldrejser for ungdommen til bl.a. Sverige, Spanien og Ungarn. Mere end ti udlandsrejser for ungdommen er det blevet til.


Bente var ungdomsformand i ASA-Fodbold i 11 år, hvor hun stoppede i 1996. Herefter blev Bente kort tid efter formand for Fodbold. En post hun bestred til 2004.


Udover de mange år i bestyrelsen for fodbold, har Bente endvidere haft diverse poster i hovedforeningen samt deltaget aktivt med gennemførelsen af Store Legedag og Åh Abe koncerterne.


Kære Bente


Listen over dit bidrag til ASA gennem tiderne er så imponerende, at det er flovt, at du ikke tidligere har modtaget ASA-pokalen. Når det er sagt, så er jeg stolt over, at være formand for den bestyrelse, der så indstiller dig nu.


Tillykke med din 70 års fødselsdag for nyligt og tillykke med ASA-pokalen. Tusinde tusinde tak for din store indsats for hele ASA.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

19. oktober 2015, 22.01Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ASA Fodbold


I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ASA Fodbold tirsdag den 3. november 2015 kl. 19.00 i Tutten.


Ordinær generalforsamling.pdf

Middelfart Sparekasse er ny sponsor i ASA

7. oktober 2015, 15.10Vi er stolte af at kunne præsentere Middelfart Sparekasse som sponsor for vores 3F-liga hold.

Middelfart Sparekasse åbnede i juli 2013 en afdeling centralt i Aarhus og det er gået stærkt lige siden. Efter blot halvandet år var filialen vokset fra 10 til 17 medarbejdere, og kundeporteføljen fra nul til 2.000. Middelfart Sparekasse er en kundefokuseret Sparekasse med klare ambitioner om vækst, og hver dag tager de beslutninger, der opretholder en balance mellem deres gamle dyder som nærhed, ærlighed og ordentlighed, og det at drive et moderne pengeinstitut, der servicerer kunderne på digitale platforme. De vægter tilgængelighed på alle fronter og at servicerer på et højt niveau, og derfor er de også fysisk til stede for de århusianske kunder.


Om Middelfart Sparekasse

Vi er et pengeinstitut, der tager ansvar for samfundsudviklingen, og engagerer os i vores kunder og lokalområder i et gensidigt, nærende forhold. Det er, hvad vores succes beror på, og den eneste måde, vi bliver bedst til kunder på. Hver dag stræber vi efter at leve op til vores kunders forventninger og deres individuelle behov. Vi holder fast i den personlige kontakt mellem kunde og rådgiver. Pengesager er tillidssager - og den starter i et personligt møde - i dialogen mellem kunde og rådgiver - og dér vedligeholder vi det også. Vores berettigelse som pengeinstitut er, at vores kunder har tillid til, at vi kan levere et langsigtet og stabilt fundament for deres økonomi. I Sparekassen er vi derfor ikke i tvivl om, at vores kunders opbakning er altafgørende for vores virke. I erkendelse heraf, er vores vision at være bedst til kunder.


At være bedst til kunder er for os et spørgsmål om at udvise forståelse for den enkelte kundes konkrete livssituation og være på forkant med kundernes behov. Vi er altid klar til at indgå bæredygtige forretninger med den enkelte og lokalmiljøet. Vi lægger stor vægt på et tæt samspil, der gavner alle parter.


Læs mere på deres hjemmeside...

Kom og støt op om ASA's Damer lørdag kl. 13.00

2. oktober 2015, 21.49


Lørdagens møde med OB markere at vi er halvvejs igennem grundspillet i 3F-ligaen og dagens modstander er derfor den sidste af modstanderne i rækken vi mangler at møde.
Status indtil videre er at vi er placeret sidst med 0 point.
Vi har dog ikke mistet modet eller troen på at vi kan være med i rækken. Humøret er stadig høj i truppen og vi kan mærke hvordan vi hele tiden rykker os fysisk og tempomæssigt.


Alle omkring holdet har et inderligt ønske om at få nogle point på tavlen og på den måde kunne give lidt tilbage til de tilskuere der troligt møde op til alle kampe og til de folk omkring klubben der knokler for at det overhovedet er muligt at have et 3F-liga hold i ASA.Dagens kamp byder på endnu en mulighed for at få slettet det runde nul, men ingen tvivl om at det bliver svært. OB har kun tabt med 1 mål til både Brøndby og Fortuna Hjørring, spillet uafgjort mod Skovbakken og slået Vejle med 5-0.
Så det er uden tvivl et formstærkt OB-hold med flere landsholdsspillere på holdkortet der løber ind på ASA-Ground.


I ASA kender vi dog kun en tilgang til en kamp, nemlig at gå ind med opløftet pande og give sig fuldt ud. Forhåbentlig er det denne gang
at vi skal få belønning for den fremragende indstilling og fight pigerne altid leverer.


Så kom og støt op om pigerne på ASA-Ground lørdag kl. 13.00. :-)

ASA i fælles indsats for en styrket talentudvikling

30. september 2015, 14.39Otte Aarhus-klubber og AGF Talentsamarbejde samler 2500 ungdomsfodboldspillere til en mere struktureret talentudvikling i Talentcenter Aarhus.


BMI, TMG, AIA-Tranbjerg, Viby IF, ASA, Stautruo IF, Kolt Hasselager IF Fodbold og Lyseng IF har i samarbejde med AGF Talentsamarbejde besluttet at etablere Talentcenter Aarhus med virkning fra efterårssæsonen 2014.


Talentcenter-strategien er udarbejdet af AGF Talentsamarbejdes ledelse og advisory board, der består af repræsentanter fra AGF's 62 samarbejdsklubber. De regionale centre har til formål dels at udvikle klubbernes mest talentfulde fodboldspillere i aldersgruppen 12-14 år, dels at styrke trænerkompetencerne og vidensdelingen på tværs af klubberne. I målgruppen for Talentcenter Aarhus vil der være cirka 300 fodboldspillere.


Rasmus Stenild, leder af AGF Talentsamarbejde, ser spændende perspektiver for den fælles indsats på talentområdet.


- Der blæser nye vinde over talentudvikling i byen, og med Talentcenter Aarhus når vi endnu en milepæl. Klubberne, der bakker op om Talentcenter Aarhus, har i alt cirka 2500 ungdomsspillere, så vi får en helt unik platform for talentudvikling. En platform med dygtige trænere og et ekstra tilbud til klubbernes bedste 12-14 årige spillere.


- Vores mål med talentcenteret er at tilbyde talentfulde spillere med lyst, energi og motivation endnu en mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig. I talentcenteret er der mulighed for yderligere kvalitetstræning, som koordineres mellem AGF Elite/AGF Talentsamarbejde og talentcenterets trænere, siger Rasmus Stenild, leder af AGF Talentsamarbejde.


Troels Gade, formand AGF's talentsamarbejdets advisory board, fremhæver den synergieffekt, den fælles indsats i talentcentret vil få i alle klubberne.


- Vi ønsker også at fastholde, videreudvikle og motivere de øvrige ungdomsspillere og trænere i samarbejdsklubberne. Udnyttelsen af potentialet i talentudviklingen er ikke kun til gavn for AGF, men skal også give et samlet kvalitetsløft i talentcenterets samarbejdsklubber. Den fælles indsats vil bidrage til, at vi på alle niveauer får bedre ungdomsfodboldspillere og - trænere i Aarhus, udtaler Troels Gade.


Til at varetage træningen i Talentcenter Aarhus er AGF Talentsamarbejde i færd med at rekruttere et korps af kompetente, ambitiøse trænere.


- Med så mange talentfulde spillere samlet i Talentcenter Aarhus forventer vi at kunne tiltrække nogle af de dygtigste ungdomstrænere. Trænere, som har ambitioner med deres fodboldtræning. Trænere, som har dokumenterbare resultater og eventuelt har et højere uddannelsesniveau fra DBU. Grundstammen af trænere vil komme fra klubberne, som er involveret i Talentcenter Aarhus og AGF Talentsamarbejde, siger Rasmus Stenild, som står for rekrutteringen af trænerne til Talentcenter Aarhus.


Se mere...

Indvielse af kampbane

30. september 2015, 14.04


Lørdag d. 12. april 2014, vil ASA Fodbold gerne invitere til en hyggelig lørdag med masser af fest, farver og musik da klubben indvier den nye kampbane.

se vedhæftede program

.Eftermiddagen

Ny hjemmeside

30. september 2015, 14.07


Velkommen til ASA's nye hjemmeside.

Hjemmesiden er stadig under udvikling og bliver løbende opdateret!