Nyheder

Opstartsfest

25. marts 2020, 20.16

Kære alle


 Grundet nedlukning i Danmark og derved alt foreningsliv, ser vi os nødsaget til at aflyse denne sæsons Opstartsfest i April.


V håber meget på at invitere til fest sidst i forårssæsonen, men dette afhænger selvfølgelig af, hvordan hele corona-sitautionen udvikler sig de næste par måneder.


KH Socialudvalget 

Aktiviteterne i ASA-Fodbold er fortsat lukket ned – foreløbig til og med den 13. april.

24. marts 2020, 19.00

Som vi alle er bekendt med, er Danmark fortsat lukket ned foreløbig til og med den 13. april. I fortsættelse heraf har også DBU helt naturligt bekræftet, at alle fodboldaktiviteter i samme periode fortsat er aflyst med en stærk opfordring til, at alle fodboldklubber efterlever at holde lukket for alle fodboldaktiviteter i klubber og på fodboldanlæg landet over. Det hedder i DBU Jyllands nyhedsbrev fra i dag: ” Derfor opfordrer vi også til, at alle bliver væk fra fodboldbanerne i denne tid og, at forældre tager ansvar for, at deres børn gør det samme.”


Aarhus Kommune har på samme måde i dag meddelt, at alle baneanlæg er lukkede indtil foreløbig den 13. april – og gældende uanset vind og vejr i lyset af Corona-reglerne i resten af samfundet. Der henstilles samtidig til, at alle fritidsspillere undlader at benytte banerne. Hjælp med til at fortælle det videre, til hvem I måtte være i kontakt med.


Vi kan kun bakke op om alle foranstaltningerne for hurtigst muligt at få overstået det bøvl og besvær Coronavirussen betyder i dagligdagen. Og lige akkurat det kræver en usædvanlig tålmodighed og disciplin af os alle – vi skal nok klare det!


På vegne af ASA-Fodbold


Niels Jørgen Pedersen


Formand

Hovedgenealforsamling i ASA flyttes.

22. marts 2020, 22.21

Hovedgenealforsamling i ASA flyttes.


 


På grund af samlingsforbud flytter vi hovedgeneralforsamlingen i ASA hovedforening.


Ny dato vil blive annonceret når vi må mødes igen alle mand.

mvh

ASA

Nedlukning af alle aktiviteter på og i ASA-Fodbold fra og med i morgen torsdag, den 12. marts 2020.

11. marts 2020, 21.47

I lyset af regeringens og myndighederne forsøg på at bremse smittehastigheden af Corona-virussen tager vi det helt usædvanlige skridt til pr. omgående at nedlukke alle aktiviteter vedr. fodboldtræning og kampe i regi af ASA-Fodbold. Det er selvfølgelig en usædvanlig handling, men vi bakker selvfølgelig fuldt og helt op om de nødvendige beslutninger, der må træffes mange steder i samfundet.


 


I ASA-Fodbold indebærer den aktuelle situation følgende indtil anden besked gives:• At alle træningspas er aflyst fra og med i morgen torsdag, den 12. marts 2020

 • At alle træningskampe og turneringskampe er aflyst fra ASA’s side uanset, om kampen afvikles på hjemmebane eller udebane.


 


Den fra ASA’s bestyrelse nu offentliggjorte information er at betragte som et forbud mod at ASA-Fodbolds hold og trænere stiller op til træning og kamp indtil forholdene muliggør en ny udmelding fra bestyrelsen.


 


Vores kantine ”Tutten” lukkes tilsvarende ned fra og med i morgen torsdag, den 12. marts og indtil, der bliver meldt ud om en normalisering af forholdene – altså p.t. en nedlukning på ubestemt tid.Via vores hjemmeside og mails til trænerstaben via Holdsport vil der blive informeret om forløbet også i forhold til de retningslinjer myndighederne og DBU udstikker for vores aktiviteter.


 


På vegne af ASA-Fodbold
Niels Jørgen Pedersen
Formand

Corona-virus kræver omtanke også i ASA-Fodbold

11. marts 2020, 19.55

Der stilles forståeligt mange spørgsmål til aktiviteter på arbejdspladser og foreninger i disse dage. For god ordens skyld skal bekræftes, at vi indtil videre fortsætter vores træning i det daglige og kampe i det omfang de gennemføres.Men vi holder løbende øje med de anbefalinger/begrænsninger, der udsendes fra myndighederne primært Sundhedsstyrelsen og holder tilsvarende øje med, hvad der måtte blive besluttet indenfor DBU m.fl.Tre vigtige retningslinjer bedes alle i ASA-Fodbold tage til efterretning:


 


• Al brug af fælles drikkedunke i ASA-Fodbold ophører omgående indtil forholdene bliver normale igen. Alle der ønsker vand skal i den kommende tid selv medbringe en flaske.


• At vi ikke gennemfører den traditionelle fairplay hilsen ved at give hånd i forbindelse med kampe.


• At vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at vaske hænder tit/gerne spritte af med håndsprit og hoste/nyse i ærmet og ikke ud i luften.


 


På ASA’s vegne Niels Jørgen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ASA-Fodbold onsdag, den 18. marts kl. 19.00 i Tutten.

11. marts 2020, 02.12

Vores kasserer Louise Buchhave er desværre ramt af helbredsmæssige problemer, der gennem en længere periode har gjort det umuligt for hende at udfylde den kassererpost, hun blev valgt til på den ordinære generalforsamling i november måned.


Louise har fortsat behov for nogle måneder til at komme til kræfter, og i den situation glæder bestyrelsen sig over, at vores tidligere mangeårige bestyrelsesmedlem og kasserer Anders Pilegaard Hansen har tilbudt sin hjælp ved at genindtræde i posten som kasserer i resten af foreningsåret.


Vi indkalder derfor nu for god ordens skyld til en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsorden – Valg af kasserer. Se i øvrigt opslaget i Tutten.


På ASA-Fodbolds vegne


Niels Jørgen Pedersen


Formand

"ASA's piger har indtaget Horsens

7. marts 2020, 12.59

"ASA's piger har indtaget Horsensog Hummel Cup, hvor vi stiller med hele fire hold. Det bliver en weekend  med masser af bold og hygge."

Årets jyske træner 2019.

1. februar 2020, 21.49

Ved standerhejsning blev Frank Ole Enevoldsen, træner for jyllands serie herre, kåret til årets træner i jylland af Dansk Træner Union.

Kæmpe tillykke til Frank og spillerne fra klubben, og held og lykke i den nye sæson.

Standerhejsning

19. januar 2020, 19.54

En ny sæson nærmer sig, dermed også standerhejsning. Vil i gå ind på holdsport og tilkendegiv om i kommer eller ej.


Standerhejsning løber af stablen lørdag den 25. januar fra klokken 13.00.


-Velkomst til den nye sæson ved flagstangen


-Så lidt spil med blandede hold på kunst ca 1. time.


-Til sidst lidt til ganen i tutten.


Vi håber vi ses til en ny sæson.

mvh bestyrelsen

Hæder til vores allerbedste frivillige i ASA-Fodbold

22. november 2019, 10.20

Tre bemærkelsesværdig store og mangeårige indsatser med frivilligt arbejde blev hædret på ASA-Fodbolds generalforsamling tirsdag, den 5. november.


 


Bente Wenborg og Anders Pilegaard Hansen blev hædret med DBU-Jyllands Sølvemblem. En tildeling er betinget af, at man som frivillig leder og/eller trænere har gjort sig særlig fortjent ved arbejdet for fodbolden inden for unionen eller dens klubber. Både Bente og Anders har gjort en indsats, der ligger langt ud over minimumsperioden på 15 år – og dermed en meget, meget velfortjent hæder.


 
På generalforsamlingen var der også hæder til Lisbeth Christensen, der modtog ASA-Fodbolds fineste pokal ”C. F. Karlsens-pokalen”. Lisbeth har blandt andet være formand for en del år tilbage og har i alle årene siden været mere end velvillig til at hjælpe med forefaldende opgaver i klubben, ikke mindst hjælp i Tutten, når det har knebet med at følge med. 


 
Tillykke til både Bente, Anders og Lisbeth. Vi håber at se dem alle tre i klubben fremover.


 

Pigerens Dag

14. november 2019, 20.21

Mere end 190 piger fra hele Østjylland overtog forrige weekend kunstgræsbanen på Fredensvang til Pigerens Dag. I et samarbejde mellem VSK Aarhus, Lyseng, AGF og ASA var piger i alderen U8 til U16 inviteret til en fodboldfestlig dag med først 1,5 times træning af bl.a. trænere fra ASA efterfulgt af autografskrivning af AGFs superliga trup.


Senere på dagen drog pigerne ned til Ceres Park, hvor VSK Aarhus mødte Odense Q i Gjensidige Kvindeligaen (som VSK i øvrigt vandt hele 4-0!). En række ASA-piger fik desuden lov til at løbe ind med VSK spillerne. 
VID_20191102_145713.mp4

Vintertræning

13. november 2019, 21.07

Henover vinteren har seniorerne som sædvanlig mulighed for fællestræning onsdage kl.19-20.30. Første gang er den 20. november 2019 og sidste gang den 22 januar 2020.


Der bliver lagt op til en halv bane til damer og en halv bane til herrer. Ved for få spillere, så spiller alle sammen.


Det er kun for klubbens medlemmer.


Det vil ikke være muligt at træne i de seperate hold.


 


Mvh


Bestyrelsen


ASA-Fodbolds generalforsamling - Udklip fra formandens beretning.

8. november 2019, 19.04

Ved generalforsamlingen tirsdags, den 5. november fastslog formanden, at det på mange måder har været et godt år i ASA-Fodbold. Nogle af hovedindtrykkene er f.eks. fortsat vækst i ungdomsafdelingens medlemstal og mange gode resultater. I seniorafdelingen er det i år herrerne, der har opnået særlig gode sportslige resultater og samtidig et rigtig godt samarbejde holdene i mellem. Ikke mindst 1. herrernes oprykning til Jyllandsserien er bemærkelsesværdig. Der har også været afholdt hele to fodboldskoler i sommerens løb. Og langt om længe er der kommet et sponsornavn på kunstgræsanlæg – Robotize Park.


 


Formanden lagde ikke skjul på, at vi som mange andre klubber har udfordringer med at inddrage klubbens medlemmer tilstrækkeligt i håndteringen af de mange daglige opgaver. Den bliver en opgave, hvor bestyrelsen vil arbejde med fornyet kraft i 2020 ved bl.a. at tydeliggøre strukturen og opgaverne i klubben.

Pigernes Dag på Ceres Park

26. oktober 2019, 23.22


Pigernes Dag på Ceres Park


Match Day Training - lørdag d. 2. nov. kl. 10.00


Terp Skovvej 16, 8260 Viby J.


I et samarbejde mellem ASA, Lyseng, VSK og AGF inviteres du og dine fodboldveninder til en festlig fodbolddag for østjysk pige- og kvindefodbold.


Vi samler pige- og kvindefodbolden i Østjylland om en fed fodbolddag med fokus på fællesskab, god træning og relationer på tværs af klubber. Alle pigefodboldspillere i Østjylland er inviteret og vi glæder os til at se jer alle sammen!


Tag fat i dine veninder, dine holdkammerater og din træner og få jer tilmeldt til Pigernes Dag i AGF!


DET ER GRATIS AT DELTAGE!


Se programmet for dagen her


Tilmelde dig Pigernes Dag her


Generalforsamling 2019

20. oktober 2019, 23.01

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ASA’s fodbold afdeling tirsdag d. 5. november 2019 kl. 19.00 i klublokalet.


      Dagsorden iflg. vedtægternes § 6.6


1.  Valg af dirigent


2.  Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.


3.  Afdelingsformandens beretning, der bl.a. skal omfatte  motiverede arbejdsplaner for det kommende år.


4.  Afdelingskassererens beretning.


a) Afdelingens regnskab.


b) Afdelingens budget.


c)  Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.


d) Fastsættelse af kontingenternes størrelse.


5.  Indkomne forslag.


6.  Valg af afdelingsbestyrelse.


a) Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen.


b) Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.


c)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, på ulige år vælges          2, idet disse tal dog ar afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3).


d) Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.


e) Afstemning sker som nævnt under §4.5.8., idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de to andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.


7.  Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.


8.  Eventuelt.


Forlag skal indleveres skriftligt til formand Niels Jørgen Pedersen senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse på mail:  niels-jorgen.pedersen@mail.dk

Afslutningsfest

26. september 2019, 14.42

Lukning for spillertilgang i senior dameafdelingen - Efterår 2019

21. september 2019, 10.02

Der er pr. 20.09.2019 lukket for efterårstilmeldinger i ASA Fodbolds dameafdeling. Vi takker for den store interesse, og beklager de damespillere der har henvendt sig forgæves. 


 


Vi åbner op for nye spillere igen i starten af 2020, i forbindelse med kunstbane træningen. Mere info omkring dette vil blive slået op på hjemmesiden. 


 


Spørgsmål til ovenstående kan rettes til


 


Anders Østergaard


Mobil: 21757560


Mail: Aoesport@gmail.com

U14 piger succes

18. september 2019, 09.03

ASA’s U14 piger kan nu, efter en flot sejr på 4-1 over Lyseng, regne sig blandt de otte bedste hold i Jylland og på Fyn!


 


Det har i det hele taget været en succesrig sæson for pigerne, som var repræsenteret med hele fem spillere ved en indledende DBU talenttræning. Af disse blev tre udtaget til anden runde, og én klarede sig igennem nåleøjet, og skal frem mod sommeren 2020 deltage i DBU’s talentsamlinger.


 


Pigerne går et spændende efterår i møde i Liga 1A, hvor der venter kampe mod stærke modstandere som Fortuna Hjørring, FC Thy og Kolding Q, så kom og støt op om vores piger, når de spiller hjemme på Robotize Park.         


 


Med venlig hilsen


 


Ruben Lauridsen (ASA U14 og U18 piger)

Efterårets seniortider på kunstbanen "Robotize Park”

21. september 2019, 20.05


Fra mandag den 16. september overgår seniortræningen fra græs til vores flotte kunstbaneanlæg. Træningstiderne for det resterende af 2019 ser således ud:


 


Mandag


19.00-20.30 1.+ 2. hold damer


20.30-22.00 3. hold damer


 


Tirsdag


19.00-20.30 3.+ 4. hold herre


20.30-22.00 1.+ 2. hold herre


 


Onsdag


19.00-20.30 1.+ 2. hold damer


20.30-22.00 3. hold damer


 


Torsdag


19.00-20.30 3.+ 4. hold herre


20.30-22.00 1.+ 2. hold herre
De bedste hilsner  


Anders Østergaard

ASA U13 up-date – vinder af liga 1B og 4 drenge blandt DBU's udvalgte

9. september 2019, 14.47

Onsdag sikrede ASA sig førstepladsen i liga 1B med en 8-0 sejr over Silkeborg IF. Liga 1B er det højeste ASA kan spille grundet DBU's finurlige licenssystem, som allerede rammer børn på 12 år. 5 kampe = 5 sejre og en målscorer på +19. Nu sker der ombrydning – og de kan forhåbentlig se frem mod nogle tættere kampe mod klubber som Dalum, Hobro m.fl.


 


Derudover har DBU også fået øjnene op for drengene fra speltghettoen og har indkaldt 4 drenge til DBU's første samling for U13 drenge – det drejer sig om Nadjib Mohamed, Viggo Nordestgaard Frost, Sylvester Rough Gyldenørh og Oskar Skou Haugstrup – og det kunne efter drengenes præstationer have været hele holdet J Alle fire i øvrigt drenge, som altid har spillet i ASA.


 


Så giv alle drengene et klap på skulderen når du møder dem på ASA Ground.


 


#talentfabrikken 

DBU C1-trænerkursus

8. september 2019, 15.26

Gratis DBU C1-træneruddannelse til ASA trænere


 


Alle ungdoms- og seniortrænere i ASA har nu mulighed for tage første trin i den UEFA-godkendte C-træneruddannelse.


Sammen med DBU afholder vi DBU C1-træneruddannelse på ASAs baner på fredag d. 20/9 kl. 16-20 + lørdag d. 21/9 kl. 9-13.


 


Uddannelsen er målrettet børne- og ungdomshold, men som seniortræner er man meget velkommen.


 


Kurset er forbeholdt trænere i ASA Fodbold, og der kræves 100% fremmøde for at få et bevis. Det er fuldstændig gratis at deltage, da klubben afholder udgifterne. Klubben giver desuden lidt mad og drikke både fredag aften og lørdag middag.


 


Vil du gerne med? Så tilmeld dig straks ved at sende en mail til ungdomskonsulent i ASA Fodbold Rasmus Boutrup på rjb@outlook.dk


Tilmeldingsfristen er mandag d. 9/9 og er naturligvis bindende.


 


Læs mere om kurset her https://www.dbu.dk/uddannelse/traeneruddannelse/c-traener/dbu-c1-traener/


 


 Med venlig hilsen 


Rasmus Boutrup 


Ungdomskonsulent 


ASA-Fodbold


 • Lille nemt fritidsjob

  11. august 2019, 13.51


  Lille nemt fritidsjob, 2 x 2 timer tirsdag og onsdag ( evt. Torsdag ) fra 17.30 til 19.30 i TUTTEN.


  Arbejdet består i at modtage ordre og betaling, samt hjælpe med fremstilling af maden og forefaldende arbejde.


  Lønnen er ca 150 kr. I timen.


  Hvis du er interesseret i begge eller den ene vagt, kan du kontakte Bente Wenborg Tlf. 22897480 eller bentewenborg@hotmail.com.


   


  Mvh Bente

  Bold & Bevægelse starter igen efter sommerferien

  7. august 2019, 10.47

  Bold & Bevægelse er et legeunivers, hvor vi skal ud på forskellige eventyr med bolden, men hvor der lægges stor vægt på leg og motorik. 


  Vi træner hver onsdag kl.16.30-17.30 fra d.14 august til d.2 oktober.


  Målgruppen er 3-4 årige piger og drenge.


   


  Hilsen Katrine

  Katrinekorsgaard10@hotmail.com

  Tlf. nr. 22 73 72 70 

  Trænerhjælp søges

  9. juli 2019, 18.45

  ASA Dameafdeling mangler akut trænere til klubbens to serie 2 damehold (3. Og 4. Holdene). Begge hold spiller i serie 2, og består af dygtige spillere der går på banen for at vinde, men også gerne vil prioritere sociale arrangementer på holdet. Trupperne består hovedsaligt at studerende imellem 20 - 28 år. 


   


  Der kan sagtens være to trænere på hvert hold, således at der er mulighed for at deles om opgaverne. 


   


  Pigerne træner mandage og onsdage fra kl. 19.00 - 20.30. Der er mulighed for samtræning med flere af de andre hold. 


   


  Der ydes godtgørelse i form af gratis kontingent, tøjpakke, mulighed for træneruddannelse / DBU kurser, og gavekort til Sport 24. 


   


  Er du interesseret, eller vil gerne høre nærmere kontakt venligst 


   


  Anders Østergaard


  Mail: Aoesport@gmail.com


  Mobil: 21757560

  Nye udfordringer for trænerteam

  8. juli 2019, 20.52

  Det er med glæde, at ASA dameafdeling kan præsentere det nye trænerteam for 2. Holdet. 


  Det drejer sig om Anders Kristensen og Kasper Bjerregaard, der tidligere har været trænere på 3. holdet. 


  Anders og Kasper glæder sig meget til at komme igang med de nye udfordringer.


   


  De bedste hilsner


   Anders Østergaard

  Sportschef

  Ny trænerordning for 3. og 4. herrer i efteråret 2019.

  7. juli 2019, 17.16

  Ved afslutningen af forårssæsonen har træner for 3. herrer Michael Husum
  bedt sig fritaget for opgaven af arbejdsmæssige årsager, da han ikke kan få
  tingene til at nå sammen både som træner og spiller.


  Det har ført til forskellige overvejelser vedr. posten som træner for 3.
  herrerne i efteråret 2019. Efter at vores fungerende seniorudvalgsformand Nina
  og jeg har vendt vore tanker med de øvrige herretrænere, har vi alle været
  enige om, at det vil være en god løsning at bede Lars Holm, træner for 4.
  herrer om at påtage sig opgaven i lyset af et godt stykke arbejde i herreafdelingen
  de seneste par år.


  Lars har efter kort betænkningstid
  accepteret opfordringen og vil arbejde på i efteråret
  at få
  organiseret en god dagligdag for 3. og 4. holdet,
  hvor han får det samlede ansvar for
  de to hold. Vi vil efter ferien begynde sonderingen efter en
  assistenttræner, der kan hjælpe til med at løse opgaven.


  God sommer til jer alle i ASA-Fodbold.


  Niels Jørgen

  Kære trænere i ASA’s ungdomsafdeling

  4. februar 2020, 22.49

  D. 1/6 tiltrådte jeg som ny ungdomskonsulent i ASA Fodbolds ungdomsafdeling.


  Min primære rolle som ungdomskonsulent bliver at være bindeleddet mellem jer trænere og ungdomsudvalget/bestyrelsen. Det betyder, at jeg vil være den primære kontaktperson for jer, og I må derfor meget gerne tage fat i mig, hvis I har forslag til nye tiltag, ønsker til bestyrelsen eller bekymringer vedr. jeres hold. Så skal jeg gøre mit bedste for at hjælpe jer.


  Et par korte ord om mig er, at jeg er 29 år gammel, bor i Åbyhøj og afsluttede i 2016 min kandidatgrad i idræt fra Aarhus Universitet (jeps, nabobygningen til ASA). I øjeblikket er jeg ansat på VIA University College i Aarhus N, hvor jeg arbejder på et forskningsprojekt. Fodboldmæssigt har jeg tidligere spillet serie 1, samt været træner for både drenge og piger på DGI fodboldskoler.


  Som udgangspunkt vil jeg være tilstede på ASAs boldbaner mindst én gang ugentligt, således I har mulighed for at hive direkte fat i mig. Jeg stræber efter at være tilstede hver tirsdag fra kl. 16 og nogle timer frem –det kan dog også ske jeg kigger forbi en mandag eller torsdag. Jeg vil da også forsøge at følge så mange af jeres kampe, som muligt.


  Støder I ikke lige ind mig, så er I også meget velkommen til at sende mig en mail på rasmus@asa-fodbold.dk eller skrive via holdsport, hvor jeg vil forsøge at give et svar hurtigst muligt.


  Inden forårssæsonen slutter, kommer jeg lige forbi og prikker jer på skulderen; både for at sige hej, men også for at jeg kan få skabt overblik, hvem I er samt hvilken trup af skønne spillere I har. Da I jo er en masse nye ansigter for mig, må I også meget gerne hive fat i mig og sige hej ved næstkommende lejlighed.


  Jeg glæder mig til at møde jer, og til at få et stærkt samarbejde op at stå på tværs af hold og årgange! J


  Med venlig hilsen
  Rasmus Boutrup
  Ungdomskonsulent ASA-Fodbold
  rasmus@asa-fodbold.dk

  Finalen i 1. division

  19. juni 2019, 08.21

  Finalen i 1. division mellem vinderen af Vest ASA Aarhus og Øst Sundby Boldklub spilles:


   


  Lørdag d. 22 juni kl. 15.30


  Robotize Park - F. Vestergaardsgade 3, 8000 Aarhus C.


   


  Der spilles om en Vandrepokal.


   


  Ender kampen uafgjort, spilles der omspil i 2x15 minutter, og er en kamp fortsat uafgjort, tildeles der hvert hold 5 straffespark, som skal sparkes af 5 forskellige spillere. Dommeren foretager lodtrækning, og anføreren, fra det hold der vinder lodtrækningen, vælger, om holdet vil sparke først eller sidst. Straffesparkene udføres skiftevis af en spiller fra hvert hold. Det hold, der herefter har scoret flest mål, er vinder. Er kampen stadig uafgjort, fortsættes med ét straffespark til hvert hold, stadig med nye spillere, indtil en vinder er fundet. Er stillingen stadig uafgjort, når alle spillere har sparket straffespark, begyndes forfra, stadig med ét straffespark til hvert hold af gangen. Alle straffespark skal skydes mod samme mål.,


   


  God kamp til begge hold

  Sommerbold

  14. juni 2019, 16.46

  Henover sommeren har seniorerne som sædvanlig mulighed for fællestræning onsdage kl.19-20.30. Første gang er d.26. juni.


  Der bliver lagt op til en halv bane til damer og en halv bane til herrer. Ved for få spillere, så spiller alle sammen.


  Det er kun for klubbens medlemmer.

  Det vil ikke være muligt at træne i de seperate hold.


   


  Mvh


  Bestyrelsen

  Nyt navn på kunstgræsanlægget

  30. maj 2019, 17.05

  Vi har indgået en aftale som navnesponsor på kunst græsanlægget med Robotize ApS de næste 3 år.


  mvh Bestyrelsen

  Information om kampfordelerens prioriteringer.

  9. maj 2019, 12.41

  Vores kampfordeler Jonas W. Pedersen er i perioder under
  ganske stort pres for at besvare og håndtere en række henvendelser vedr. ønsker
  til flytning af kampe mv. Derfor skal vi for god ordens skyld præcisere de
  retningslinjer Jonas på bestyrelsens vegne arbejder under.


  Vigtigst er, at ASA’s træningstider midt på ugen skal
  respekteres så langt som muligt. Det betyder, at både ungdoms- og seniorhold i
  videst mulig udstrækning spiller kampe i weekenden. Vi er vidende om, at der
  særligt i ungdomsafdelingen er mange ønsker til midtugekampe og imødekommer dem
  i et vist omfang, men aldrig, sådan at det medfører at andre hold må opgive
  tildelt træningsareal.


  For seniorholdene (old boys undtaget) holder vi endnu mere
  fast i, at kamptidspunkterne fortrinsvis skal være på lørdage og søndage af
  hensyn til det sociale liv på og omkring holdene. Samtidig har vi behov for lidt
  omsætning i Tutten, der i normalt vil være bemandet med betalt arbejdskraft.


  Generelt bestræber Jonas sig på, at besvare jeres
  henvendelser hurtigt, men har bestyrelsens fulde opbakning til at arbejde med
  en svartid på et par dage. Han skal selvfølgelig have arbejde og fritid uden
  for ASA til at fungere.


  Niels Jørgen

  Formand ASA-Fodbold

  ASA-frivillige til hjælp ved afvikling af EU-valget søndag, den 26. maj.

  1. maj 2019, 11.03


  Fra Aarhus Kommune har vi som idrætsforening modtaget en opfordring til om
  muligt at stille op med nogle friske voksne, der vil hjælpe til ved afvikling
  af noget af det allervigtigste i vores samfund – afholdelse af valg – i denne
  omgang EU-valget og måske også et Folketingsvalg, hvis det viser sig at blive
  udskrevet til samme dag, søndag, den 26. maj.


  Ud over hjælp til afvikling af valget og en for mig at se interessant oplevelse,
  så kan I også hjælpe vores idrætsforening ved at optjene et beløb – en såkaldt
  dagsdiæt – på 850 kr.


  Meld jer til på linket i nedenstående mailtekst fra Aarhus Kommune, men
  bemærk, at I skal afsætte hele dagen fra kl. ca. 8 – 22.


  Niels Jørgen


  ---------------------------------------------------


  Til
  alle frivillige folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune  Den 26. maj 2019 er der valg i Danmark. Vi har som tidligere brug for
  frivillige hænder til afviklingen af valget.
  Det er en god mulighed for at støtte op om demokratiet og opleve et valg i
  praksis. Der er mulighed for, at flere frivillige kan komme ud på samme
  valgsted. Man vælger valgsted ved tilmelding, så det er
  først-til-mølle-princippet, der gælder.
  Alle frivillige får diæter på 850 kr. samt fuld forplejning hele dagen. Den
  frivillige kan efterfølgende vælge at donere sine diæt-penge til den lokale
  forening.
  Man kan læse mere og tilmelde sig på www.aarhus.dk/valg
  Hvis jeres forening har mulighed for det, vil vi gerne bede jer dele denne
  nyhed via jeres facebook, nyhedsbrev eller hjemmeside.
  Vedlagt følger et udkast til kort FB-annoncering I kan bruge som inspiration.
  Godt valg til jer alle!

  Bold og bevægelse

  28. april 2019, 09.55

  Græstræning starter mandag, den 8. april.

  1. april 2019, 16.05

  Vejret er blevet helt godt, men koldt om natten. Og da ASA har brug for slidstærkt græs til vores mange hold på begrænset areal fastholdes den tidligere udmelding om, at vi venter med græstræning til kommende mandag, den 8. april.


  Alle hjemmekampe her 6-7. april forventes afviklet på kunstgræs.


  Hold jer i øvrigt orienteret via ungdomsformand og seniorformand i tilfælde af tvivl.


  God fornøjelse med græssæsonen.


   


  Niels Jørgen

  Fællestræning og spisning for seniordamerne

  29. marts 2019, 13.36

  STATUS PÅ BOLDBANEDRIFT FORÅR 2019.

  20. marts 2019, 12.38

  I disse dage følger vi vejrudsigten nøje i Sport &
  Fritid. Vi spejder efter tørt og godt vejr, så vores entreprenør kan komme i
  gang med at forårsklargøre fodboldbanerne.


  Marts måned har været den vådeste nogensinde. Slutningen
  af februar og starten af marts så ellers meget lovende ud. Desværre er status
  nu, at banerne er så våde, at de ikke kan bære maskinerne.


  Vi håber, at vi så småt kan starte op med at strigle de
  tørreste baner sidst på ugen. Desværre kommer der nedbør igen i starten af
  næste uge.


  Det er vigtigt at starte med forårsklargøring, inden
  banerne tages i brug. Stor ormeaktivitet i det milde vinterhalvår har givet de
  fineste toppe af ormeskud - lige klar til at blive fordelt ud som
  topdressingsmateriale på overfladen. Det er vigtigt at få dette udført, inden
  brug og inden græsklipning. Alternativt bliver banerne ujævne af de
  sammenpressede toppe.


  Alt i alt er det desværre vores vurdering,
  at banerne desværre ikke bliver klar til start 1. april. Vi følger udviklingen
  og melder tilbage så snart, vi ved mere.

  Spillested og tidspunkt ændret

  8. marts 2019, 19.04

  På grund af skærpede sikkerhedsmæssige årsager fra divisionsforeningen, er morgendagens forårspræmiere flyttet fra Riisvangens kunstgræsbane til Frederiksbjerg Idrætscenter, ASAs kunstgræsbane.


  Kampen starter kl. 16.15


  Årsag til kampflytningen er at afstanden til hegnet på kunstgræsbanen ikke er i tilstrækkelig afstand til spilpladsen – der er altså tale om spillernes sikkerhed.


  Aarhus Fremad beklager de gener dette måtte medfører. Vi håber at folk kan finde vej til Aarhus c og bakker op om spillerne – der er naturligvis fri entré.


  Aarhus Fremad takker ASA mange gange for hurtig og stor hjælp

  Giv din viden om pigefodbold og vind et gavekort

  27. februar 2019, 10.36

  Er du fodboldforælder til en pigespiller i ASA Fodbold, har du nu muligheden for, at bidrage med din viden til en kommende kampagne der skal have fokus på pigefodbold i de jyske klubber. 


  Udfyld det korte spørgeskema, og deltag i konkurrencen om et gavekort til Unisport.dk på 500 kroner. 


  https://response.questback.com/dbu/foraelder

  De bedste hilsner

  Sportschef
  Anders Østergaard
  Cand. Scient. Idræt
  Mobil: +45 21757560
  Mail: Aoesport@Gmail.Com

  Ny kampfordeler i ASA-Fodbold

  20. februar 2019, 17.26

  Gennem en del år har Nanna Kildevæld håndteret den vigtige opgave som kampfordeler i vores forening. Hun har brugt mange timer på at fordele tider og baner i forbindelse med alle de mange hundrede fodboldkampe, vore mange hold spiller hvert eneste år. Nanna har af arbejdsmæssige årsager meldt ud, at tiden er inde til at bede sig fritaget for den ret så tidskrævende opgave.


  I den forbindelse glæder vi os over, at Jonas W. Pedersen har sagt ja til at påtage sig opgaven som kampfordeler fremover. Jonas har spillet fodbold i ASA i en årrække og har også tidligere været medlem af ASA’s bestyrelse. Efter et par år uden for ASA er Jonas tilbage igen både som fodboldspiller og nu også som kampfordeler.


  Vi siger tak for indsatsen til Nanna og velkommen til Jonas som ny kampfordeler. Vi glæder os til sæsonen og administrationen af de mange kampe, vi skal have spillet i år og fremover.


  Niels Jørgen

  Formand ASA fodbold

  Standerhejsning

  18. januar 2019, 18.53

  Kære ASA medlemmer 🙂
  Det vil være en rigtig stor hjælp for dem der skal planlægge mad og forfriskninger til standerhejsning hvis i vil tilkendegive på holdsport om i kommer eller ej.

  Husk at det bliver en hyggelig og sjov dag med fodbold, brætspil, pølser og kolde forfriskninger. Så grib fat i jeres holdkammerater og kom glad. Der er god mulighed for at arrangere noget med eget hold når det lukker og slukker henne i klubben.

  Kh socialudvalget og bestyrelsen.


  standerhejsning2019.jpg

  Enighed om trænerteamet for alle ASA’s herrehold i sæson 2019

  15. januar 2019, 19.52

  I forbindelse med dialogen før jul med de forskellige
  herretrænere fra sidste sæson blev der udarbejdet et arbejdsgrundlag for det
  fremadrettede samarbejde. Der er nu afholdt et opfølgende møde, hvor vi her
  efter juleferien kan vi glæde os over, at der er bred enighed blandt trænerne
  om deres individuelle ansvar for det enkelte hold og medansvaret for
  samarbejdet mellem holdene.


  Vi har haft en god dialog om tolkning af principperne i
  arbejdsgrundlaget med fokus på smidighed i det daglige samarbejde i bestræbelserne
  på at få en god og velfungerende herreafdeling på tværs af alle holdene i ASA. 

  Vi er glade for nu at kunne informere om, at alle herretrænere fra sidste
  efterår fortsætter i klubben. Det betyder, at ansvaret for klubbens herrehold i
  2019 er som følger:


  1.      
  Herrer: Frank Ole Enevoldsen


  2.      
  Herrer: Troels Juhl Andersen og Mads Lund


  3.      
  Herrer: Michael Husum


  4.      
  Herrer: Lars Holm


  Vi kan nu se frem til standerhejsning lørdag, den 26. januar
  kl. 13, hvorefter både trænere og spillere må i arbejdstøjet, så alle kan være
  velforberedte til forårssæsonens start.


  Hermed ønsket om en god sæson for alle i ASA-Fodbold.


  Andrea / Niels Jørgen

  Socialudvalgsmøde

  3. januar 2019, 12.42

  Hej alle seniormedlemmer,
  På vegne af socialudvalget indbydes i her til årets første socialudvalgsmøde. Vi er en lille gruppe af spillere der arrangere fester og andre sociale arrangementer for klubbens medlemmer, og vi vil gerne have flere med. Udvalget holder møde op til arrangementer, og efter for at evaluere. Møderne er korte, og tilpasses til at ligge før eller efter træninger.  Udvalget er med til at fastsætte priser for arrangementer, samt få arrangementer til at lykkes, ydermere fungere medlemmerne af udvalget som talsmænd for deres hold ift. Ønsker til arrangementer, og til at informere om arrangementerne.
  Så har du ideer til nye arrangementer, eller bare lyst til at være med til at planlægge midtvejsfester, store ASA dag og andet, så kom til møde d. 9.1.19 kl 17.30 i Tutten.
  Der skulle meget gerne være mindst én fra hvert seniorhold repræsenteret i socialudvalget.

  Vel mødt til mødet d. 9.1, hvor der vil blive fortalt om formålet med udvalget, samt være opstart på planlægning af årets arrangementer.
  Tilmelding på holdsport.

  ASA laver ny aftale med Frank Ole Enevoldsen som træner for 1. herrer.

  18. december 2018, 13.59

  Med opbakning fra spillerstaben og efterfølgende interne drøftelser er det nu glædeligvis lykkes at finde sammen om at fortsætte samarbejdet med Frank Ole Enevoldsen for 2019. Samarbejdet bygger på at fortsætte arbejdet med vores nyoprykkede serie 1 hold og medvirke til at konsolidere ASA som en stærk serieklub midt i Aarhus.


  Der har samtidig vist sig stor opbakning til at igangsætte en dialog med vores hidtidige trænere for både     2. og 3. herrerne for om muligt at finde en ramme for en fortsættelse af deres arbejde i ASA-Fodbold.

  Alle har nu bidraget i en god stemning med input til en skitse for det fremadrettede samarbejde mellem holdene og trænerne. 

  Vi søger at færdiggøre arbejdet over jul og nytår i forventning om at kunne fastlægge rammerne for et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af alle herreholdene og deres trænere i sæsonen 2019.


  Andrea / Niels Jørgen

  Standerhejsning

  3. december 2018, 17.16

  ASA inviterer den 26. januar  klokken 13.00 til Standerhejsning, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

  Traditionen tro spiller vi hyggebold efterfulgt af lidt godt til ganen og brætspil i Tutten.

   Vi håber på at se så mange som muligt til nogle hyggelige og sjove timer.

  mvh

  Socialudvalget

  Velkommen til ASA-Fodbolds nye sportschef for damesenior.

  3. december 2018, 16.55

  Det er med glæde at kunne byde Anders Østergaard velkommen som ASA-Fodbold nye sportschef for damesenior. Anders har lang erfaring som træner på både elite- og breddeniveau, samt med bestyrelsesarbejde. Til dagligt arbejder Anders for Dansk Boldspil Union, hvor han blandt andet beskæftiger sig med klubudvikling, og koordinerer sundhedsprojekter i samarbejde med kommuner, behandlingssteder og interesse- og sundhedsorganisationer. Anders har en kandidatgrad i Idræt fra Århus Universitet.


  I fortsættelse af orienteringen i oktober om den nye organisering af den daglige sportslige ledelse i ASA-Fodbold har Anders fremover til opgave at hjælpe os med at få forbedret koordineringen af samarbejdet mellem trænerne, holdene og bestyrelsen med fokus på dameafdelingen. Det betyder også at en masse praktiske spørgsmål i dagligdagen hurtigt kan afklares via den tværgående koordinering Anders vil stå for. Detaljerne i jobbet vil blive udviklet og tilpasset hen ad vejen eftersom, det er en udviklings- og læringsproces for alle i ASA at få et godt udnytte af den nye sportslige organisering.


  Alle har mulighed for at hilse på Anders i klubben fremover og ikke mindst, når vi igen tager fat på opstarten til foråret hen omkring 1. februar. Tag godt imod Anders Østergaard.


  Andrea / Niels Jørgen

  Generalforsamling 2018

  7. november 2018, 10.33

  Tak for det store fremmøde, en god og sober debat.

  God vinterpause til alle, vi ses til januar.

  mvh

  Bestyrelsen

  Kære seniorer

  5. november 2018, 15.21


  Der er i løbet af den sidste måned blevet præsenteret et nyt tiltag, nemlig en sportchef på herresiden. Der søges pt. Efter en person til en lignende stilling på damesiden. Hvis der er spørgsmål til dette vil vi opfordre jer til at komme til generalforsamlingen 6/11.  18.30.  


  Som vi i øvrigt håber at se flest muligt komme til. 


  Bestyrelsen

  Kære seniormedlemmer,

  5. november 2018, 15.19

  Som i nok har set på holdsport er der nu oprettet vintertræninger. Disse kommer til at foregå fælles om onsdagen 19-20.30.

   I år vil vi forsøge at prøve noget nyt, nemlig at dele 11-mands banen således at der bliver en halvdel til damer og en halvdel til herre. Dette sker selvfølgelig kun såfremt der er nok fremmødte, ellers slår vi os alle sammen og hygger.

  Træningen skulle gerne skabe lidt kendskab til hinanden på tværs af seniorholdene, og der er derfor efter træning tradition for, at vi sidder os ind i Tutten, og få en sludder for en sladder, og måske en lille forfriskning. For at skabe denne mulighed for at styrke sammenholdet vil der i år ikke være mulighed for separat træning for de individuelle hold. Den øvrige tid på kunstgræs vil være til rådighed for klubbens ungdomshold.

  Opstart af almindelige træning starter i uge 5 efter standerhejsning, der forventes afholdt 26/1/19.
  - Bestyrelsens seniorudvalg

  Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ASA’s fodbold afdeling tirsdag d. 6. november 2018 kl. 18.30 i klublokalet.

  24. oktober 2018, 20.15

        Dagsorden iflg. vedtægternes § 6.6


  1.  Valg af dirigent


  2.  Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.


  3.  Afdelingsformandens beretning, der bl.a. skal omfatte  motiverede arbejdsplaner for det kommende år.


  4.  Afdelingskassererens beretning.


  a) Afdelingens regnskab.


  b) Afdelingens budget.


  c)  Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.


  d) Fastsættelse af kontingenternes størrelse.


  5.  Indkomne forslag.


  6.  Valg af afdelingsbestyrelse.


  a) Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen.


  b) Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.


  c)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, på ulige år vælges          2, idet disse tal dog ar afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3).


  d) Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.


  e) Afstemning sker som nævnt under §4.5.8., idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de to andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.


  7.  Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.


  8.  Eventuelt.


  Forlag skal indleveres skriftligt til formand Niels Jørgen Pedersen senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse på mail:  niels-jorgen.pedersen@mail.dk

  Ny organisering af den daglige sportslige ledelse i både ungdom og senior.

  17. oktober 2018, 21.56

  ASA-Fodbold er en af de større klubber i Aarhusområdet, hvor der ligger en stor opgave i den daglige sportslige ledelse af de mange hold, medlemmer og indrangeringer, træneransættelser m.v. Der har været gjort flere overvejelser om, hvordan vi opnå større fokus på den sportslige ledelse i dagligdagen og samtidig aflaste travle bestyrelsesmedlemmer.


  Løsningen er, at vi arbejder på hurtigst muligt at ansætte sportsligt ansvarlige koordinatorer i både ungdom og senior. Titlen er ikke det væsentlige, men en sportschef lignende funktion er det, der er målet for både ungdomsafdelingen, dame- og herresenior. Omorganiseringen iværksættes i den takt, det er muligt at finde de nøglepersoner, der kan tage vare på opgaven. Vi går efter i løbet af efteråret og vinteren at finde de sportsligt ansvarlige til ungdom og damesenior.


  For herresenior igangsættes den nye struktur allerede her fra udgangen af oktober. I forbindelse med en kontrakts forlængelse med Frank Ole Enevoldsen, træner for 1. herrer, er det aftalt, at han påtager sig opgaven som sportslig ansvarlig for herresenior – foreløbig som en prøveordning frem til udgangen af 2019. Vi forventer at kunne få skabt en god og mere holdbar ramme for dagligdagen på ASA, hvor både trænere og spillere hurtigt får afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål, og kun i få tilfælde må afvente beslutninger fra seniorudvalg/bestyrelse.


  Niels Jørgen


  Formand

  Kære spillere, trænere og forældre

  4. september 2018, 22.57

  Pr. 1. september har Mille Østergård overtaget " mit
  job" i Tutten. Mille er godt kendt i Tutten, da hun har arbejdet her i
  flere år.


  For at kommunikere med Mille beder hun om at I kontakter
  hende på mail milleoen@hotmail.com 

  Mille læser på universitetet og kan derfor
  ikke forstyrres i dagtimerne.


  Mille er indstillet på at yde en god service.


  For at efterkomme specielle ønsker   ( spisninger m.v. ) skal Mille kontaktes
  senest 1 uge før.


  Tag godt imod Mille.


  Kh Bente Wenborg

  Stop for tilgang af nye herrespillere for efteråret 2018.

  18. august 2018, 09.11

  ASA-Fodbold
  har haft stort fremmøde af både gamle og nye spillere efter sommerferien, og vi
  må derfor indtil videre lukke for tilgang af nye herrespillere. Det er vigtig,
  at vores medlemmer får rimelige muligheder for både at træne og spille kamp på
  klubbens hold - derfor en grænse for medlemstallet.

  Undtaget fra spillerstoppet er evt. spillere, der mener at kunne spille sig
  på 1. holdet. Men mislykkes dette, kan vi desværre ikke tilbyde en plads på
  klubbens øvrige hold, mens vi har spillerstop.
   

  Formanden

  Fodboldskole

  13. juli 2018, 09.37

  Tak for i år til alle børn der var til fodboldskole.


  Tak til ledere, trænere og andre frivillige, tak for en god
  indsats.


  Vi ses forhåbentligt til næste år.


  Tak for i år.

  Intern rokade på ASA’s herrehold.

  30. juni 2018, 08.47

  Efter 3. herrernes oprykning for et par uger siden har der meldt sig flere spørgsmål vedr. den interne rangering af holdene. Det er nu besluttet, at forårets 2. holdstrup og 3. holdstrup bytter indrangering ved opstarten af efterårssæsonen. Det betyder, at det nuværende 3. herrehold indleder efteråret som klubbens 2. hold og får mulighed for at spille i den serie 3 pulje, som oprykningen har givet ASA adgang til.


  Beslutningen er truffet med baggrund i den kendsgerning, at 3. holdet har sikret klubben en oprykning, og at træningsdeltagelsen og -indsatsen i hele forårssæsonen har været høj og stabil og dermed er identisk med den linje klubben ønsker skal være gældende for at spille med på klubbens bedste herrehold.


  Udgangspunktet er, at spillere og trænere ved efterårets start bytter rangering, men det står enhver af spillerne frit for, at bede om at prøvetræne på det højere rangerende hold for om muligt at sikre sig en plads som spiller i den aktuelle række.


  Vedrørende tilgang af nye herrespillere i ASA.


  For at sikre bedst mulig forventningsafstemning og vurdering af/med nytilkomne spillere er fremgangsmåden fremover, at alle herrespillere bliver henvist til 1. herrernes træner. En kort samtale og evt. prøvetræning med 1. + 2. herrerne er afgørende for indrangeringen efterfølgende.


  Jeg ser frem til efterårssæsonen og håber på et godt træningsudbytte for alle ASA’s herrespillere.


   


  Niels Jørgen

  Kantineansvarlig søges til ”Tutten”

  20. juni 2018, 00.09


  Vi har behov for hjælp til at styre driften af vores kantine
  ”Tutten”


  De der færdes på ASA ved, at Bente Wenborg gennem mange år
  har lagt rigtig mange kræfter i at styre driften af Tutten og derudover hjælpe
  til med at ekspedere kunder i spidsbelastningstimerne. Men af fuldt ud
  forståelige grunde ønsker Bente at blive afløst af nye kræfter.


  I bestyrelsen søger vi derfor en ny driftsansvarlig i ASA’s
  medlemskreds eller evt. blandt venner og bekendte, der har lyst og energi til
  at sørge for eksempelvis bemandingsplaner og varebestilling. Den daglige
  bemanding er fordelt på lønnet personale, typisk studerende og et antal
  frivillige.


  At være driftsansvarlig for Tutten og hjælpe til med at
  ekspedere vore kunder – medlemmer og gæster i Frederiksbjerg Idrætscenter – kan
  være et alternativ til andre former for fritidsjobs. Vi forestiller os et
  månedligt vederlag på omkring 5.000 kr. alt efter, hvor meget arbejde vi
  aftaler, der skal lægges i jobbet. Vi hjælper med oplæring af det, du mangler
  kendskab til i dag.


  Hvis du allerede spiller fodbold i ASA, vil mange af
  arbejdsopgaverne kunne håndteres på dage, hvor du er i klubben i forvejen.
  Derudover vil du skulle være i klubben nogle timer på andre dage for at hjælpe
  til med at ekspedere i Tutten. Enkelte opgaver kan håndteres udenfor
  åbningstiden og evt. derhjemmefra.


  Vi håber, der blandt jer medlemmer er en eller flere gode
  folk med et stort ASA-hjerte, der er villig til at lægger kræfterne i en meget
  vigtig opgave for os alle i ASA-Fodbold.


  Tag kontakt til ASA-Fodbolds kasserer Anders Pilegaard
  Hansen på tel. 86112071 eller mail. aphaarhus@hotmail.com
  for at få en snak om driften af Tutten.


  Bestyrelsen

  Tillykke med oprykningerne til 3. damer og 3. herrer.

  15. juni 2018, 12.38

  Efter
  en flot forårssæson har både 3. damer og 3. herrer været i stand til at vinde
  deres puljer – og endda før sidste spillerunde – godt gået. Det er næsten altid
  hyggeligt at spille breddefodbold, men en sæson med oprykning – den huskes
  længe – en dejlig oplevelse.


  Seniorudvalget

  Referat fra generalforsamling i Hovedforeningen ASA 11. april 2018

  27. april 2018, 12.56  Referat fra
  generalforsamling i Hovedforeningen  ASA 11. april 2018


   


  Tilstede:
  Lisbeth
  Christensen, Jesper Bach, Niels Jørgen Pedersen, Steen Hansen, Bente Wenborg,
  Anders Pilegaard Hansen og Camilla Lindbjerg.


   


  Formandens
  beretning indeholdt ikke de store nyheder, da der ikke har været den store
  aktivitet.


   


  Afdelingsformændenes
  beretning,


  Håndbold
  havde sidste kamp den 8. april. Ingen op/nedrykninger i denne sæson. Økonomien
  er god.


  Der
  er generalforsamling den 14. april, hvor håndbold skal finde ny formand.


   


  Fodbold
  er i rimelig gænge. Herresiden har lukket for tilgang, på damesiden er der lidt
  problemer med tilgangen.


     de 3 nederste damehold, som ligger i samme serie, vil vi tage et nyt initiativ
  til efteråret vi vil blande trupperne.


   


  Ungdom,
  drenge, der har været lidt tvivl om vi skulle satse på elite eller bredde.  pigesiden har der været noget sivning af medlemmer, men det er stabiliseret nu.


   


  Vi
  har stor tillid til det nye ungdomsudvalg.


   


  Vedr.
  planer om en ny hal på adressen, er AGF ikke vendt tilbage med en mulig
  informationsdato, Niels Jørgen rykker.


   


  Bestyrelsens
  formand på valg, bestyrelsen ser det kommende år ud som følger:


  Formand
                     Camilla Lindberg


  Næstformand            Steen Hansen


  Kasserer                    Lisbeth Christensen


  Suppleanter               Kristian
  Olesen


                                     Bente Wenborg


  Revisor                      Jesper Bach


  Revisorsuppl.             Anders Pilegaard Hansen


   


   


  Referent
    Kristian Olesen

  ASA sange

  22. april 2018, 15.04

  ASA`s sange


  Et udpluk af ASA festsange igennem 85 år …………..
  ASA`s Old boys sang


  Mel.: Pigerne fra småland


  De gode, gamle dage, da man som ungersvend


  Var med at slaas for holdet, kommer aldrig mer`igen.


  Men derfor har vi stadig i klubben vores gang.


  Og hvem er det, som får os til at følge denne trang?


  Det er gutterne – de gamle – det er dem fra A.S.A.,


  Det er dem, der lagde grunden til den klub, som vi vil ha`.


  At man kalder os for gamle nu, det rager os en fjer.


  Der er stadig højt humør og liv i kludene her


  SKÅL               ASA`s afslutningsfest 24/10 1981


  Mel.: Nu går våren gennem Nyhavn


  Her er fest i gamle ASA


  Alle mødt talrigt op,


  Vi skal lige samles alle


  Nu turneringen er stop


  Og i aften vil vi feste


  Den skal ha` et ordentligt gok,


  Uden tvivl det får den også


  Der er sprit og øller nok.


  SKÅL  


      


  Indvielsesfesten, lørdag d. 7 august 19??


  Mel.: Du må min sofacykel


  Vi vil slå et lille slag for A.S.A.


  Det er klubben som vi alle holder af


  Der er medgang der er modgang


  Men i klubben trods alt fremgang


  Fanen holdes højt på skønne Fredriksbjerg


                        SKÅL  ASA`s Dameafslutning 19??


  Med.: Hvem er det der banker


  %Hvem er det der banker


  Hvem er det der banker


  På ASA`s klubhus  her ved midnatstid%


  % Det er en ung og uskyldig pige


  Der gerne vil i ASA ind%


  %Nej du kan tro nej du


  Nej du kan tro nej du


  I ASA meldes ej uskyldig piger ind%


  SKÅL  

  ASA 85 År den 22. april

  22. april 2018, 15.05

  Den 22. april 1933 mødte ca. 200 mænd op til stiftende
  generalforsamling af ”Arbejdersport Aarhus”.


  Det var dengang under stærk Socialdemokratisk indflydelse,
  og klubben var som navnet lyder – for arbejdere.


  Om det er pga. klubbens mange ingeniører/advokater/bankfolk
  mv., at man har set sig nødsaget til at forkorte navnet til ”IF ASA”, skal ikke
  nævnes her.


  Kontingentet var dengang 1 for arbejdere og arbejdsløse –
  kunne dette tænkes at gælde for i dag? Hvor ”arbejderne” betalte det halve kontingent,
  end de der stemmer længere til højre ??.


  ASA blev stiftet med det sociale in mente, det skulle være
  et sted, hvor man kunne mødes i kammeratligt selskab – Nu da ASA har 85 år på
  bagen – er denne gamle skik særdeles i højsædet.


  Der er blevet holdt mange arrangementer, fødselsdage og
  fornøjelighed i klubbens historie – og det gør der stadig.


  Om i er nye eller gamle, har i alle delt den mere eller
  mindre stille ASA- glæde.

  Generalforsamling i ASA hovedforening 11. april 2018 19.00

  17. marts 2018, 11.04

  Ifølge vedtægter.


  Forslag til formand Bente Wenborg Mail: bentewenborg@hotmail.com senest 7. april 2018.

  Generalforsamling i ASA Fodbolds Kunstgræsanlæg Aps

  9. februar 2018, 14.25

  Hej alle!


  I indkaldes hermed til generalforsamling i ASA Fodbolds
  Kunstgræsanlæg Aps d. 21. feb. kl. 18.30 i klublokalet. Som ønsket af
  medlemmerne på ASA Fodbolds ordinære generalforsamling primo november 2017, vil
  generalforsamlingen være åben for fodboldafdelingens medlemmer. Det skal
  bemærkes at kun medlemmer af ASA Fodbolds bestyrelse har stemmeret.


  Efter generalforsamlingen afholdes ordinært lukket
  bestyrelsesmøde i ASA Fodbold.


   


  Dagsorden:


  1. Valg af dirigent.


  2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det
  forløbne år.


  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
  Herunder opskrivning af selskabets værdi.


  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af
  underskud i henhold til den godkendte årsrapport.


  5. Valg af medlemmer til direktionen.


  6. Valg af revisor.


  7. Eventuelle forslag fra direktion og
  anpartshavere.


   


  Mange hilsner


  Anders

  Stop for tilgang af nye herre seniorspillere!

  6. februar 2018, 17.31

  Rigtig
  mange herrespillere har kontaktet ASA de sidst par uger med ønske om at spille
  fodbold i klubben. Det er vi glade for, men er allerede nået dertil, at vi ikke
  har mulighed for at optage flere medlemmer, end de allerede nye fremmødte
  spillere. Det betyder, at vi indtil videre desværre må indføre stop for
  yderligere tilgang af herrespillere.


  ASA Fodbold Bestyrelsen

  2. februar 2018

  Standerhejsning

  7. januar 2018, 19.22

  Vil du heller ikke gå glip af en eftermiddag med fodbold, gratis pølser, shotbar, spil og hygge med dine holdkammerater, og ikke mindst få muligheden for at vinde en fællesspisning for hele dit hold i Tutten?

  Så kom til standerhejsning i ASA Fodbold d.27/1-18 kl.13.00. Seniorudvalget har piftet det traditionsrige arrangement lidt op, så der er ingen undskyldninger for ikke at dukke op.

  Vinderen af fællesspisningen er det hold, som er repræsenteret med flest spillere/trænere på dagen. Så hiv fat i dine holdkammerater og tag dem med til en hyggelig eftermiddag.

  Programmet byder på:
  - Formandstale og standerhejsning kl.13.00
  - Fodboldturnering a en times varighed
  - Gratis pølser
  - Mulighed for at købe fadøl/sodavand
  - Shot til kun 5 kr!!
  - Snak, hygge og spil i Tutten (vi sørger for spil, men tag eventuelt også selv med)

  Vi mødes omklædte kl.13 og forventer at slutte senest kl.18.

  Meld jer til her på facebook eller holdsport, så vi ved hvor mange pølser vi skal smide på grillen.

  Vi glæder os til at se jer!

  ASA sæsonen

  7. november 2017, 16.12

  Så er vi næsten færdige med sæsonen på ASA det er kun 1. damer der har 2 kampe tilbage i turneringen, så mød op til vintertræning 1. gang onsdag den 22. november klokken 19.00. (kun for klubbens medlemmer)


  Ellers tak for en god sæson på ASA, ellers ses vi til en ny sæson sidste lørdag i januar, hvor der er standerhejsning.


  mvh


  Bestyrelsen

  Tutten

  2. januar 2018, 17.22


  Hej alle
  Vi holder åbent i tutten til 21.30 til og med 16 november.
  Vi lukker til jul søndag d 10 december og åbner igen mandag den 15 januar.
  I januar lukker vi kl 20.30 og fra februar har vi igen åbent til 21.30.
  Mvh Bente

  Ordinær generalforsamling

  2. januar 2018, 17.22
  7. nov. 2017 kl. 18.30 i klublokalet (”Tutten”)  Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i IF ASA’s fodboldafdeling. Dagsorden iflg. vedtægterne:


  1.Valg af dirigent.


  2.Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.


  3.Afdelingsformandens beretning, der bl. a. skal omfatte motiverede arbejdsplaner for det kommende år.


  4.Afdelingskassererens beretning.


  a.Afdelingens regnskab.


  b.Afdelingens budget.


  c.Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.


  d.Fastsættelse af kontingenternes størrelse.


  5.Indkomne forslag.


  6.Valg af afdelingsbestyrelse.


  a.Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen.


  b.Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.


  c.Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, idet disse tal dog er afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3).


  d.Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.


  e.Afstemning sker som nævnt under §4.5.8, idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de 2 andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.


  7.Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.


  8.Eventuelt.


  Forslag til afdelingsgeneralforsamlingsvedtagelse skal indleveres skriftligt senest d. 2. nov. 2017 til Niels Jørgen Pedersen, Aalborggade 23, st.tv., 8000 Aarhus C.


  Mailadresse niels-jorgen.pedersen@mail.dk


  BESTYRELSEN

  Formand på orlov

  26. juni 2017, 22.44


  ASA-Fodbold formand Mads Steenberg har af forskellige årsager
  valgt at tage orlov fra formandsposten. Bestyrelsen fortsætter med at håndtere
  de løbende opgaver frem til den ordinære generalforsamling i begyndelsen af
  november måned.

  Bestyrelsen

  Officiel Indvielse af kunstgræsbanen

  23. juni 2017, 19.41

  Så kom dagen endelig hvor vi officielt kunne indvie det nye anlæg med kunstgræs, med taler og en mand fra JBU der fløjtede banen for åben, til stor glæde for ASA og den internationale skole.

  Sommerbold

  18. juni 2017, 17.16


  I sommerferien vil der nedennævnte onsdage kl. 19 være fælles fodbold for ASA’s herre-/damesenior og old-boys medlemmer på kunstgræsbanen.

  Vi laver passende hold og spiller 1½ time.

  Omklædningsrum vil være åbne fra kl. 18.40. Efter træning er der mulighed for at købe drikkevarer og slik i Tutten, men ingen mad.

  Træningsdatoer:

  28/6 5/7 12/7 19/7 26/7

  ASA U14 Piger

  16. juni 2017, 16.17

  ASA U-14 piger har vundet mesterrrækken og er nu rykket
  op i landets bedste række, den hedder nu -> u-15 liga 1!

  Desuden spilles der jysk mesterskabs semifinale på lørdag 17. juni
  kl 14 på ASA.

  Kom og støt pigerne lørdag

  Bestyrelsen


  HURRA - HURRA - HURRA HURRA - HURRA - HURRA A S A

  14. juni 2017, 15.30

  Sådan lød det tirsdag aften kl. 20.45 i Kolt. Herre 1 er tilbage i serie 2 efter et halvt år.

  Oprykningen blev sikret med en komfortabel udebanesejr på 6 – 1 i top- opgøret mod rækkens nummer 2. I en strid medvind bragte Victor ASA foran efter 1½ minut. Som om det ikke var nok, øgede samme spiller til 2 - 0 i det 5. minut på et saksespark, som allerede nu må karakteriseres som årets ASA mål. Med et dommedagsbrag sørgede Lasse B. efter 35. min. for en fortjent halvlegsføring på 3 – 0 til ASA

  I anden halvleg skulle ASA spille mod vinden. Dette forstod holdet også at gøre. ASA var stadig toneangivende og 10 minutter ind i halvlegen slukkede Victor med sit 3. mål ethvert håb hos modstanderne. At Kolt i midten af halvlegen efter et unødvendigt frispark fik reduceret, trods fodparade af keeper Mickey, ændrede ikke på ASA’s dominans. I kampens sidste minutter fik ASA yderligere 2 mål. Et af en liggende Martin og et på hovedstød af Alexander.

  STORT TILLYKKE TIL ALLE SPILLERE PÅ 1. HOLDET, 2. HOLDET OG TRÆNERNE FRANK, KUDSK OG HUSUM.

  Parkering

  11. juni 2017, 08.54


  Fra på mandag den 5/6 vil der

  være parkeringsvagter, der tjekker brandvejen foran indgangen samt pladsen ved

  skraldespanden.

  Vi vil fremover have parkeringstilladelser til håndværkere i

  informationen, og parkeringer skal foregå til venstre for multibanen.


  Med venlig hilsen

  Stine Seneca

  Koordinator for By i Bevægelse

  Daglig leder Aarhus Svømmestadion & Frederiksbjerghallerne


  Med venlig hilsen

  ASA bestyrelsen

  Indvielse af kunstgræsanlæg

  1. juni 2017, 15.44

  ASA Fodbold inviterer til reception i anledningen af indvielse af
  kunstgræsanlæg.

  Indvielsen af kunstgræsbanen starter 22. juni kl. 17:00 med ef-
  terfølgende reception i ASA’s lokaler (Tutten). Banen bliver indvi-
  et med en kort tale, hvorefter ungdom holder en intern turnering
  mens der serveres pølser fra grillen og kolde fadøl foran Tutten.

  Dagens program på Frederiksbjerg Idrætsanlæg

  Kl. 17:00 Velkomst

  Kl. 17:10 Intern hygge turnering mellem ASA’s ungdomshold


  Med venlig hilsen
  ASA Fodbold

  Jobopslag – ”fejemand/kvinde”

  29. marts 2017, 10.56

  ASA Fodbold mangler et par ihærdige personer til at feje
  omklædningsrum og udenoms areal efter træning fra mandag til torsdag. Vi
  forestiller os 2 personer, som selv træner mandag/onsdag og tirsdag/torsdag.
  Honorering efter aftale. Kontakt Niels Jørgen eller Anders P.H.

  Bestyrelsen

  ASA's 3. damer har sikret sig oprykning til serie 1.

  10. marts 2017, 13.54

  Det
  er nu lykkes at få ASA's 3. damehold rykket op fra serie 2 uden kamp. Så hurtigt
  kan det gå, når et andet af Aarhusegnens hold uvist af hvilken årsag har valgt
  at trække holdet. DBU har i går anmodet ASA om at overtage den ledige plads i
  serie 1.  Den opfordring har vi modtaget med glæde og ser frem til gode og spændende
  kampe for 3. damerne i foråret 2017 i serie 1, men selvfølgelig med udsigt til
  en del hårdere kampe end ventet indtil nu. Nu må trænerene Thyge og Kathrine se
  at få holdet bragt i god form inden det går løs med turneringskampene fra
  starten af april - god fornøjelse til både spillere og trænere.  Seniorudvalget

  Generalforsamling i ASA hovedforening

  15. februar 2017, 22.08


  Onsdag 19. april klokken 19.00 på ASA.

  Dagsorden iflg. vedtægter.

  Standerhejsning Lørdag den 28 januar klokken 13.00

  30. januar 2017, 19.00

  Så er det tid til årets standerhejsning. Mød op, så vi sammen kan hejse ASA-flaget og skyde den kommende sæson igang! Flaget hejses kl 13.00 og derefter serveres der varm suppe i Tutten.

  ASA’s kunstgræsbane

  29. januar 2017, 14.28

  Status på ASA’s kunstgræsbane.

  Går man en tur forbi ASA’s baner kan man se en masse sand og grus tromlet på plads i det store område med den kommende kunstgræsbane. Og efter meget gravearbejde, nedlægning af dræn og meget andet, ja så tager arbejdet for alvor form. Vi kan glæde os over, at tidsplanen holder indtil videre her frem til slutningen af januar.

  Bliver vi så færdige til at kunne tage banen i brug i midten af marts måned som planlagt? Tja, vi håber alle, men må jo erkende, at både vi og entreprenøren er meget afhængige af vejret herunder også temperaturerne, der skal være på et vist niveau for, at græstæppet kan svejses sammen. Altså må vi prøve at være tålmodige et stykke tid endnu, men så bliver det også godt for både store og små fodboldfødder i ASA-Fodbold.

  Bestyrelsen

  Ny cheftræner til 1. herrer fra sæsonstart 2017

  13. januar 2017, 16.53

  Ny cheftræner til ASA’s 1. herrer er Frank Ole Enevoldsen.

  ASA-Fodbold kan se frem til en gammel kending, der efter opstart af trænerkarrieren for godt 20 år siden i vores klub nu vender tilbage som træner for 1. herre-senior

  Til dagligt bor Frank Ole her i Aarhus ikke så langt fra fra ASA, og er også oprindeligt fra Frederiksbjerg.

  Frank arbejder til dagligt som virksomhedskonsulent på Aarhus Jobcenter


  Frank har været fodboldtræner i mange år, hvor han har arbejdet med seniorherre på noget højere niveau end den første start med ASA’s 1. herrer i serie 4 dengang for ca. 20 år siden.

  Senere har Frank Ole være træner i bl.a :

  AIA/JS, SkovbakkenJS/KVAL, Odder DS.

  Som aktiv spiller, har Frank spillet på DS niveau i AGF og Fuglebakken. Frank er fortsat aktiv som U-50 spiller J.

  Frank glæder sig til at komme i gang med at udvikle førsteholdet og ser frem til et godt samarbejde med de øvrige seniorhold. En af mange ting Frank Ole gerne ser på fodboldbanen er, at der spilles fodbold og ikke sparkes fodbold – altså håber vi på noget underholdende fodbold, når sæsonen kommer i gang.

  Ny cheftræner til 1. holdet kvinder fra 2017

  4. december 2016, 14.00

  Ny cheftræner til 1.holdet kvinder, ASA: Kim Kjær, 36 år.


  Til dagligt bor Kim i Aarhus, men er oprindeligt fra Aalborg. Han arbejder til dagligt som folkeskolelærer på Klarup skole, og har været uddannet lærer i 12 år med fokus på Matematik og Idræt.


  Han har været fodboldtræner i 10 år, hvor han har arbejdet med seniorherre og -damer samt ungdomsspillere. Han har blandt andet arbejdet med ungdomslandsholdsspillere i AaB og været morgentræningsansvarlig for elite pigespillerne i Aalborg. Som aktiv spiller, har han spillet DS-niveau, men grundet skader slog han aldrig helt igennem. Han glæder sig til at komme igang og ser frem til at få et kanon samarbejde og se noget lækkert fodbold.

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ASA Fodbold

  19. oktober 2016, 11.11

  ASA’s fodboldafdeling indkalder til ordinær generalforsamling i klublokalet

  Tirsdag d. 1. nov. 2016 kl. 18.30

  Dagsorden ifølge vedtægternes § 6.6:

  1.Valg af dirigent

  2.Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.

  3.Afdelingsformandens beretning, der bl.a. skal omfattemotiverede arbejdsplaner for det kommende år.

  4.Afdelingskassererens beretning.

  a)Afdelingens regnskab.

  b)Afdelingens budget.

  c)Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.

  d)Fastsættelse af kontingenternes størrelse.

  5.Indkomne forslag.

  6.Valg af afdelingsbestyrelse.

  a)Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen. Mads Steenberg er villig til genvalg.

  b)Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.

  c)Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, på ulige år vælges 2, idet disse tal dog er afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3). Zak Staudinger og Kristian Olesen er villige til genvalg.

  d)Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.

  e)Afstemning sker som nævnt under §4.5.8., idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de to andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.

  7.Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.

  8.Eventuelt.

  Forslag til behandling på generalforsamlingen stiles til formand Mads Steenberg, og afleveres i klubbens postkasse.

  Bestyrelsen ser gerne en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Interesserede kan evt. henvende sig til formand Mads Steenberg på tlf. nr. 60544330

  Foreningens love kan findes på:

  www.asa-fodbold.dk

  Ny cheftræner til 1. holdet kvinder

  22. februar 2016, 15.09

  Ny cheftræner til 1.holdet kvinder, ASA: Henrik Thomassen, 54 år.


  Til dagligt bor han i Spentrup, nord for Randers og til dagligt er han leder af et gulventreprenørfirma i Randers.


  Han har tidligere trænet damer i bl.a. Vorup FB, Horsens SIK, B52, Viborg FF, Team Viborg og VIK. På herresiden har han erfaring fra bl.a. Vorup FB, Farsø og Kristrup B.


  Han har været træner i 36 år og han synes derfor, at han har en del erfaring at give ud af. Dette glæder han sig til at gøre i ASA.


  Henrik fortæller selv, at det der tiltaler ham ved jobbet, som cheftræner i ASA er, at man har så mange elitespillere, der har gjort op med deres liv og lavet en klar prioritering af deres dagligdag, hvor de vægter studie og arbejde rigtigt højt, men samtidig er klar til at give den en skalle, når man træner. Han siger desuden, at ASA virker som en aktiv og god klub.


  Henrik håber at kunne give holdet nogle redskaber, som de kan bruge, og han vil også gerne udvikle det offensive fodbold samtidig med, at der bliver arbejdet hårdt. Det skal dog stadig være sjovt at komme til træning og kamp i det store hele.

  ASA-pokalen 2015

  7. december 2015, 15.52


  ASA-Fodbold har i en henvendelse til ASA IF indstillet et medlem som modtager af den fineste hædersbevisning hovedforeningen råder over. ASA-pokalen.


  ASA pokalen er skænket af C. F. Carlsen, og er den eneste pokal der bære ASA´s oprindelige blå logo. Pokalen har ikke været uddelt i 32 år, og modtageren får sit navn indgraveret i pokalen eller på platte, der monteres på pokalens fod. Pokalen har sin faste plads i pokalskabet i ASA´s klublokale.


  ASA´s hovedforening har imødekommet ASA-Fodbolds indstilling, og det er derfor med stor glæde, at jeg efter at have bekendtgjort vores indstilling, kan bede bestyrelsesmedlem i hovedforeningen, Lisbeth Christensen om at overrække ASA-pokalen til Bente Wenborg.


  Bente Wenborg begyndte sin karriere som frivillig i ASA helt tilbage i 1985. Det er i dag 30½ år siden Bente blev valgt ind i bestyrelsen som ungdomsformand. Bente har ikke siden været væk fra klubbens liv.


  I de sidste år kender vi Bente for hendes store arbejde i Tutten, men Bentes frivillige og ulønnede arbejde for ASA spænder over en lang række områder.


  Udover ungdomsformand med de mange opgaver, vi også kender fra i dag, skulle Bente også være ansvarlig for juletræsfester og tøndeslagning til fastelavsarrangementer.


  I mere end ti år var Bente ”Chef de Misson” på fodboldrejser for ungdommen til bl.a. Sverige, Spanien og Ungarn. Mere end ti udlandsrejser for ungdommen er det blevet til.


  Bente var ungdomsformand i ASA-Fodbold i 11 år, hvor hun stoppede i 1996. Herefter blev Bente kort tid efter formand for Fodbold. En post hun bestred til 2004.


  Udover de mange år i bestyrelsen for fodbold, har Bente endvidere haft diverse poster i hovedforeningen samt deltaget aktivt med gennemførelsen af Store Legedag og Åh Abe koncerterne.


  Kære Bente


  Listen over dit bidrag til ASA gennem tiderne er så imponerende, at det er flovt, at du ikke tidligere har modtaget ASA-pokalen. Når det er sagt, så er jeg stolt over, at være formand for den bestyrelse, der så indstiller dig nu.


  Tillykke med din 70 års fødselsdag for nyligt og tillykke med ASA-pokalen. Tusinde tusinde tak for din store indsats for hele ASA.

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling

  19. oktober 2015, 22.01  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ASA Fodbold


  I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ASA Fodbold tirsdag den 3. november 2015 kl. 19.00 i Tutten.


  Ordinær generalforsamling.pdf

  Middelfart Sparekasse er ny sponsor i ASA

  7. oktober 2015, 15.10  Vi er stolte af at kunne præsentere Middelfart Sparekasse som sponsor for vores 3F-liga hold.

  Middelfart Sparekasse åbnede i juli 2013 en afdeling centralt i Aarhus og det er gået stærkt lige siden. Efter blot halvandet år var filialen vokset fra 10 til 17 medarbejdere, og kundeporteføljen fra nul til 2.000. Middelfart Sparekasse er en kundefokuseret Sparekasse med klare ambitioner om vækst, og hver dag tager de beslutninger, der opretholder en balance mellem deres gamle dyder som nærhed, ærlighed og ordentlighed, og det at drive et moderne pengeinstitut, der servicerer kunderne på digitale platforme. De vægter tilgængelighed på alle fronter og at servicerer på et højt niveau, og derfor er de også fysisk til stede for de århusianske kunder.


  Om Middelfart Sparekasse

  Vi er et pengeinstitut, der tager ansvar for samfundsudviklingen, og engagerer os i vores kunder og lokalområder i et gensidigt, nærende forhold. Det er, hvad vores succes beror på, og den eneste måde, vi bliver bedst til kunder på. Hver dag stræber vi efter at leve op til vores kunders forventninger og deres individuelle behov. Vi holder fast i den personlige kontakt mellem kunde og rådgiver. Pengesager er tillidssager - og den starter i et personligt møde - i dialogen mellem kunde og rådgiver - og dér vedligeholder vi det også. Vores berettigelse som pengeinstitut er, at vores kunder har tillid til, at vi kan levere et langsigtet og stabilt fundament for deres økonomi. I Sparekassen er vi derfor ikke i tvivl om, at vores kunders opbakning er altafgørende for vores virke. I erkendelse heraf, er vores vision at være bedst til kunder.


  At være bedst til kunder er for os et spørgsmål om at udvise forståelse for den enkelte kundes konkrete livssituation og være på forkant med kundernes behov. Vi er altid klar til at indgå bæredygtige forretninger med den enkelte og lokalmiljøet. Vi lægger stor vægt på et tæt samspil, der gavner alle parter.


  Læs mere på deres hjemmeside...

  Kom og støt op om ASA's Damer lørdag kl. 13.00

  2. oktober 2015, 21.49


  Lørdagens møde med OB markere at vi er halvvejs igennem grundspillet i 3F-ligaen og dagens modstander er derfor den sidste af modstanderne i rækken vi mangler at møde.
  Status indtil videre er at vi er placeret sidst med 0 point.
  Vi har dog ikke mistet modet eller troen på at vi kan være med i rækken. Humøret er stadig høj i truppen og vi kan mærke hvordan vi hele tiden rykker os fysisk og tempomæssigt.


  Alle omkring holdet har et inderligt ønske om at få nogle point på tavlen og på den måde kunne give lidt tilbage til de tilskuere der troligt møde op til alle kampe og til de folk omkring klubben der knokler for at det overhovedet er muligt at have et 3F-liga hold i ASA.  Dagens kamp byder på endnu en mulighed for at få slettet det runde nul, men ingen tvivl om at det bliver svært. OB har kun tabt med 1 mål til både Brøndby og Fortuna Hjørring, spillet uafgjort mod Skovbakken og slået Vejle med 5-0.
  Så det er uden tvivl et formstærkt OB-hold med flere landsholdsspillere på holdkortet der løber ind på ASA-Ground.


  I ASA kender vi dog kun en tilgang til en kamp, nemlig at gå ind med opløftet pande og give sig fuldt ud. Forhåbentlig er det denne gang
  at vi skal få belønning for den fremragende indstilling og fight pigerne altid leverer.


  Så kom og støt op om pigerne på ASA-Ground lørdag kl. 13.00. :-)

  ASA i fælles indsats for en styrket talentudvikling

  30. september 2015, 14.39  Otte Aarhus-klubber og AGF Talentsamarbejde samler 2500 ungdomsfodboldspillere til en mere struktureret talentudvikling i Talentcenter Aarhus.


  BMI, TMG, AIA-Tranbjerg, Viby IF, ASA, Stautruo IF, Kolt Hasselager IF Fodbold og Lyseng IF har i samarbejde med AGF Talentsamarbejde besluttet at etablere Talentcenter Aarhus med virkning fra efterårssæsonen 2014.


  Talentcenter-strategien er udarbejdet af AGF Talentsamarbejdes ledelse og advisory board, der består af repræsentanter fra AGF's 62 samarbejdsklubber. De regionale centre har til formål dels at udvikle klubbernes mest talentfulde fodboldspillere i aldersgruppen 12-14 år, dels at styrke trænerkompetencerne og vidensdelingen på tværs af klubberne. I målgruppen for Talentcenter Aarhus vil der være cirka 300 fodboldspillere.


  Rasmus Stenild, leder af AGF Talentsamarbejde, ser spændende perspektiver for den fælles indsats på talentområdet.


  - Der blæser nye vinde over talentudvikling i byen, og med Talentcenter Aarhus når vi endnu en milepæl. Klubberne, der bakker op om Talentcenter Aarhus, har i alt cirka 2500 ungdomsspillere, så vi får en helt unik platform for talentudvikling. En platform med dygtige trænere og et ekstra tilbud til klubbernes bedste 12-14 årige spillere.


  - Vores mål med talentcenteret er at tilbyde talentfulde spillere med lyst, energi og motivation endnu en mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig. I talentcenteret er der mulighed for yderligere kvalitetstræning, som koordineres mellem AGF Elite/AGF Talentsamarbejde og talentcenterets trænere, siger Rasmus Stenild, leder af AGF Talentsamarbejde.


  Troels Gade, formand AGF's talentsamarbejdets advisory board, fremhæver den synergieffekt, den fælles indsats i talentcentret vil få i alle klubberne.


  - Vi ønsker også at fastholde, videreudvikle og motivere de øvrige ungdomsspillere og trænere i samarbejdsklubberne. Udnyttelsen af potentialet i talentudviklingen er ikke kun til gavn for AGF, men skal også give et samlet kvalitetsløft i talentcenterets samarbejdsklubber. Den fælles indsats vil bidrage til, at vi på alle niveauer får bedre ungdomsfodboldspillere og - trænere i Aarhus, udtaler Troels Gade.


  Til at varetage træningen i Talentcenter Aarhus er AGF Talentsamarbejde i færd med at rekruttere et korps af kompetente, ambitiøse trænere.


  - Med så mange talentfulde spillere samlet i Talentcenter Aarhus forventer vi at kunne tiltrække nogle af de dygtigste ungdomstrænere. Trænere, som har ambitioner med deres fodboldtræning. Trænere, som har dokumenterbare resultater og eventuelt har et højere uddannelsesniveau fra DBU. Grundstammen af trænere vil komme fra klubberne, som er involveret i Talentcenter Aarhus og AGF Talentsamarbejde, siger Rasmus Stenild, som står for rekrutteringen af trænerne til Talentcenter Aarhus.


  Se mere...

  Indvielse af kampbane

  30. september 2015, 14.04


  Lørdag d. 12. april 2014, vil ASA Fodbold gerne invitere til en hyggelig lørdag med masser af fest, farver og musik da klubben indvier den nye kampbane.

  se vedhæftede program

  .Eftermiddagen

  Ny hjemmeside

  30. september 2015, 14.07


  Velkommen til ASA's nye hjemmeside.

  Hjemmesiden er stadig under udvikling og bliver løbende opdateret!