Klubnyheder

Nyt om Coronaregler i ASA-Fodbold pr. 19. september.

20. september 2020, 13.40


 

Information til forældre, spillere, trænere og øvrige frivillige ledere i ASA-Fodbold.

Så må jeg desværre til tasterne igen vedr. Corona-krisen. Myndighederne har med virkning fra i går lørdag, den 19. september iværksat nye nationale restriktioner for vores samfund, som gælder foreløbigt frem til søndag den 4. oktober. Restriktionerne har på flere måder betydning for fodboldens verden.

  • Allerførst har de nye regler konsekvenser for ophold i vores klublokale Tutten. Det betyder, at vi i Tutten skal bære mundbind, når man er ståede, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. Det kan virke ulogisk, hvis man lige har dyrket motion sammen uden mundbind, men det er vilkårene.

Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22. Det betyder, at vi forlader ASAs område og IKKE sætter os udenfor og indtager mad og drikkevarer efter kl. 22.

Derudover skal der være skærpet fokus på overholdelse af kravet om 1 meters afstand (næse-til-næse)

  •  Forsamlingsforbuddet er nu nedsat til maksimalt 50 personer.

Det betyder, at der maks. må være 50 aktive personer involveret i træning, kampe og stævner i fodboldens verden. Aktive personer tæller spillere, udskiftere, trænere, dommere og frivillige, der er involveret i aktiviteten.

I forbindelse med kampe og stævner kan der dog fortsat gøres brug af dispensationen fra forsamlingsforbuddet, så i alt 500 personer må være samlet (hvilket vi bestemt ikke plejer at nå op på i ASA). Det er vigtigt, at tilskuere kun opholder sig i afmærkede tilskuerområder, at der er minimum 2 kvadratmeter per person i tilskuerarealet, at der er minimum 1 meters afstand mellem hver tilskuer, og at alle tilskuere sidder ned på stole.

Vi har om nødvendigt et antal røde plaststole, der kan lånes med ud til kamp – Husk at stille dem retur!

  • Øvrige Coronaregler i vores lokale resumé af DBU’s Corona-protokol udsendt i august gælder fortsat i fuldt omfang - herunder de vigtigste regler:
    • At alle spillere får afsprittet hænder inden træningen starter
    • At bolde og andre genstande afsprittes efter brug
    • At alle kritiske kontaktpunkter i omklædningsrummene afsprittes af træneren inden adgang for spillerne – dørhåndtag, toiletsæder, vandhaner og vaskekummer

Det kan opleves frustrerende, at vi alle skal holde rede i en masse regler og begrænsninger, men af største vigtighed, at vi strammer os an for at få lov at fortsætte vores fodboldaktiviteter med træning og kampe. Vi skal for alt i verden undgå en ny nedlukning af sport og fritidsaktiviteter, som eks. det fodboldspil alle i og omkring ASA holder meget af og bruger mange timer på.


På vegne af ASA-Fodbold

Niels Jørgen Pedersen

Formand