Klubnyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ASA-Fodbold tirsdag, den 3. november kl. 19.00 i Tutten.

23. oktober 2020, 09.58

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.

3. Afdelingsformandens beretning, der bl.a. skal omfatte motiverede arbejdsplaner for det kommende år.

4. Afdelingskassererens beretning.

a) Afdelingens regnskab.

b) Afdelingens budget.

c) Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.

d) Fastsættelse af kontingenternes størrelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af afdelingsbestyrelse.

a) Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen.

b) Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.

c) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, på ulige år vælges 2, idet disse tal dog ar afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3).

d) Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.

e) Afstemning sker som nævnt under §4.5.8., idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de to andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.

7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.

8. Eventuelt.

 

Tilmelding til generalforsamling nødvendig:

Alle klubbens medlemmer, forældre, trænere og øvrige frivillige ledere er mere end velkomne. Klubben er vært for en vand/øl samt kaffe og the.

Men da vi alle kender til de aktuelle Coronaregler, må vi bede om, at I tilmelder jer for at kunne deltage i generalforsamlingen. Med det aktuelle forsamlingsforbud i skrivende stund må vi jo kun samles max. 50 personer i hele Tutten.

I tilmelder jer via Holdsport!

----------------------------------------------------

Bemærk, at fristen for indsendelse af forslag under dagsordens punkt 5 Indkomne forslag skal være formanden i hænde pr. mail eller brev senest 4 dage inden generalforsamlingens afholdelse.